Cerc pastoral misionar în Parohia Ortodoxă Aradul Nou

Preoţii din Cercul pastoral-misionar Arad I, coordonaţi de către Părintele Prof.univ.dr. Ioan Tulcan-decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-au întâlnit Marți, 12 aprilie a.c, orele 9, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, în biserica Parohiei Ortodoxe Române Aradul Nou cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe”. Scopul întâlnirii a fost discutarea temei propuse de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul declarării anului 2016 drept „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română”.
Întrunirea a debutat cu prezentarea agendei de lucru al activităţilor pe anul 2016 din cadrul cercului, făcută de către Părintele Emil Roman după care s-a trecut la prezentarea referatului cu titlul „Conlucrarea bisericii, familiei și școlii pentru ca tinerii ortodocși să fie îndrumați spre misiune, mărturisirea credinței ortodoxe prin cuvânt și faptă potrivit Sfintei Scripturi și tradiției ortodoxe” susținut de pr. Teodor Faur preot slujitor al acestei parohii. În cadrul referatului s-a menționat că „misiunea fundamentală a Bisericii este aceea de educare și înnoire a membrilor ei prin tot ceea ce înseamnă lucrarea sacramental-liturgică și misionar-pastorală, întipărind în memorie viața și faptele minunate și în special de apropiere de chipul luminos, plin de har și de putere al Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâte din iubire milostivă dar și din credința, evlavia, râvna, nevoințele care ne sunt de mare folos, pentru că toate acestea ne conduc la Dumnezeu. (…)Tema de astăzi ne propune, să încercăm a găsi punți de comunicare eficiente și adaptate la cerințele de informare și având în vedere preocupările tinerilor din societatea de astăzi care sunt foarte diferite. Modalităţiile de petrecere a timpului liber, diversitatea mijloacelor de informare, alegerea prietenilor constituie pentru tineri prilejuri de descoperire a unor modele şi valori diferite, uneori contradictorii cu învăţătura creştină. Apare astfel riscul nerespectării poruncilor lui Dumnezeu şi al căderii în păcat. Întrucât cantitatea de informaţie este foarte mare şi puternic diversificată, propunând şi promovând valori, atitudini şi comportamente diferite, tânărul creştin trebuie să dispună de voinţă şi de criterii de selectare şi de utilizare a acestora.”
Detalii despre activitatea socială și educațională cu tinerii desfășurată în parohie a oferit părintele Gabriel Mariș coordonatorul acestor activități. Au fost prezentate activitățile făcute în ultimul an cu tinerii din parohie. S-a amintit că tinerii au efectuat pelerinaje la 8 mănăstiri din Mitropolia Banatului, au desfășurat serbări cu ocazia marilor sărbători de Paști, Crăciun, a sărbătorilor naționale, au susținut programe religioase cu prilejul Marșului pentru viață, a Zilei Copiilor, s-au implicat în activități de voluntariat cu centrele de vârstnici și cu centrele sociale ale DGASPC Arad, din cadrul parohiei, au implementat proiectele sociale „Muncim pentru fapte bune”, „Ceai bun de suflet”, „Să mâncăm sănătos”, au vizionat filme cu caracter creștin, și-au serbat împreună aniversările și onomasticile, au sărbătorit aniversarea de 100 de ani a unei enoriașe a parohiei ș.a.
Nu în ultimul rând, s-a precizat că tinerii au participat frecvent la Sfânta Liturghie, la Vecernii, au primit Sfintele Taine, au citit Sfânta Scriptură și au participat la cântarea de strană. Deasemenea s-au implicat în activitățile gospodărești prin înființarea livezii de pomi fructiferi, s-au bucurat de plimbări cu bicicleta, întreceri sportive, patinaj pe gheață, încondeiere de ouă de Paști la biserică. Toate activitățile au fost puse în lumina credinței în Hristos Domnul și au avut ca scop apropierea tinerilor de Dumnezeu în Sfânta Biserică mai ales, la mănăstiri, în locuințele celor cu nevoi speciale dar și în natură prin rugăciune, cântec și voie bună.
Pe marginea temei prezentate, preoţii participanţi au adus exemple concrete din viaţa parohiei lor în relaţia cu şcoala şi profesorul de religie. În aceeași direcție, la propunerea Părintele Emil Roman a fost invitat să participe la această întrunire și domnul profesor de religie Teodor Zbârcea de la Liceul Adam Muller Guttenbrunn Aradul Nou, care a vorbit despre problemele cu care se confruntă profesorii de religie dar și soluții în implicarea, cu scopul realizării în comun a unor programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ.
În intervenţiile făcute pe marginea celor prezentate, preoţii participanţi au scos în evidenţă importanţa colaborării dintre preot şi profesorul de religie şi au adus mărturii de bună colaborare cu şcoala.
Părintele paroh Teodor Faur, gazda acestei întruniri, a mulţumit tuturor preoţilor pentru participare, oferindu-le la final o agapă frăţească.

Pr. cons. Gabriel Mariș

 

image

image