CORUL MIXT AL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN ARAD LA MĂNĂSTIREA HODOŞ-BODROG

Mulţime mare de credincioşi au participat şi în acest an la Sfânta şi Dumnezeiasca liturghie din Duminica Floriilor, la străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului.  Credincioşii prezenţi au avut prilejul să se înalţe sufleteşte şi prin faptul că în această mare zi de praznic împărătesc, răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, dirijat cu multă măiestrie de maestrul dr. Mircea Buta, conferenţiar universitar la instituţia teologică amintită. Este o tradiţie deja îndătinată  ca în Postul Mare  corul mixt să organizeze un pelerinaj la cea mai veche mănăstire atestată documentar din ţara noastră, la Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga şi înălţa spiritual alături de vieţuitorii acestei mănăstiri.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost scrise de Cornel Hristu Danielescu.

La momentul pricesnei, s-a cântat Cântec de Florii, de Timotei Popovici iar în timpul Împărtăşirii şi Miruirii credincioşilor s-au cântat mai multe cântări specifice perioadei Postului Mare: Miluieşte-mă, Dumnezeule, de Gheorghe Cucu, (aranjament pentru cor mixt de Nicu Moldoveanu), Cămara Ta, de Nicolae Lungu,Uşile pocăinţei, de pr. Ioan Şerb, Până când!, de Dimitrie Bortneanschi, Cel ce  mănâncă Trupul Meu, de Dimitrie Bortneanschi şi cunoscutul ,,Cântec de Florii” de Timotei Popovici în aranjament pentru cor mixt de Mircea Buta.

De asemenea, impresionant pentru studenţii facultăţii au fost sutele de copii şi credincioşi care s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului.

La finalul slujbei, părintele protos. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a mulţumit domnului conf.dr. Mircea Buta şi tuturor coriştilor pentru împreuna slujire şi răspunsurile liturgice date în chip înălţător.????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????