SĂPTĂMÂNA DUHOVNICEASCĂ ÎN PAROHIA ROŞIA NOUĂ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu Arhiepiscop al Aradului în săptămâna a IV- a a Postului Mare în Parohia Ortodoxă Română Roşia Nouă şi Obârşia, Protopopiatul Lipova, s-a desfăşurat Săptămâna duhovnicească cu titlul “Anul omagial închinat educaţiei religioase a tinerilor”. La invitaţia preotului paroh Craveţ Cătălin Dumitru au răspuns afirmativ mai mulţi preacucernici preoţi din parohiile învecinate şi nu numai. Temele propuse au fost alese de către preotul paroh raportându-se la nevoile tinerilor de azi, dar şi ale credincioşilor, dar mai ales ca acestea să se desprindă din marea temă a săptămânii duhovniceşti.
​În după-masa zilei de duminică, a III-a din Postul Mare, începând cu orele 17:00, credincioşii parohiei s-au adunat în glas de rugăciune şi prin chemarea dulce a clopotelor la biserica parohială, unde, prin invitaţia preotului paroh, a poposit în mijlocul acestora Preaonoratul Părinte Protopop Ioan-Terentie Jidoi, protopop al Protopopiatului Lipova. Părintele Protopop a fost însoţit şi de Preacucernicul Părinte Mircea Şirianu, preot paroh la Parohia Bătuţa şi secretar al Protopopiatului Lipova, dar şi de doamnele preotese. După săvârşirea slujbei de seară sau a Vecerniei, Preaonoratul Părinte a ţinut un bogat, frumos şi pilduitor cuvânt de învăţătură despre “Sfânta Cruce – model pentru creştini”. Părintele Protopop a pastelat atât de sublim în cuvinte importanţa Sfintei Cruci pentru fiecare dintre noi, arătând că chiar dacă prin lemn a intrat păcatul în lume, tot prin lemn a venit şi mântuirea, pentru că prin răstignirea Mântuitorului pe acesta Sfânta Cruce devine “lemnul cel de viaţă făcător”. Faptul că creştinii îl cinstesc nu înseamnă că suntem închinători la chip cioplit sau idoli, ci ne face împreună-pătimitori “cu Cel ce S-a jertfit pentru viaţa şi pentru mântuirea lumii”. Atunci când ne închinăm Sfintei Cruci transcendem spre o altă lume, a Tatălui ceresc, căci ne raportăm la Fiul Acestuia care a pătimit şi a murit pe ea, Domnul nostru Iisus Hristos, şi care a sfinţit-o prin Însuşi scump sângele Său. Preaonoratul Părinte Protopop a încheiat cu o frumoasă rugăciune: “Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim”. La final preotul paroh a mulţumit Preaonoratului Părinte Protopop şi invitaţilor pentru prezenţa în mijlocul lor, dar mai ales pentru frumosul şi bogatul cuvânt de învăţătură. Mai apoi preotul paroh l-a rugat să transmită Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului Dr. Timotei Seviciu cele mai calde şi sincere urări de sănătate şi realizări pe toate planurile, mai ales pe cele spirituale, un praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos cât mai plin de lumina caldă a Învierii, pace, dragoste şi linişte sufletească în sufletele celor pe care Înaltpreasfinţia Sa îi păstoreşte cu atâta dragoste, asigurându-l şi de dragostea şi ascultarea fiiască cu care credincioşii parohiei noastre îl înconjoară mereu, purtându-l mereu în rugăciunile lor către Tatăl cel Ceresc. Preotul paroh, în numele credincioşilor pe care îi păstoreşte, a oferit Preaonoratului Părinte Protopop Ioan-Terentie Jidoi o frumoasă icoană cu Acoperământul Maicii Domnului în semn de apreciere, respect şi dragoste pe care aceştia îl poartă Preaonoratului Părinte.

image
​În cea de-a doua seară, luni, începând cu orele 19:00, credincioşii s-au adunat din nou în glas de rugăciune la biserica parohială, unde l-au avut în mijlocul lor pe Preacucernicul Părinte Iconom Florin-Dan Ardeuan, preot paroh la Parohia Ortodoxă Română Chesinţ, Protopopiatul Lipova, şi fost preot preot paroh al acestei parohii până acum un an şi câteva luni. După săvârşirea slujbei Acatistului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, P.C. Părinte Ic. Ardeuan a ţinut un frumos cuvânt de învăţătură cu tema “Taina Spovedaniei şi Împărtăşaniei – importanţa lor în virtutea mântuirii”. Părintele a pornit de la cuvintele “Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului”(Iacov 5, 16), arătând că primul lucru pe care îl primim prin mărturisire este vindecarea, vindecare sufletească şi trupească. Creştinul trebuie să se cerceteze cât mai bine înainte de a veni la scaunul spovedaniei pentru a nu uita vreun păcat, şi de multe ori este bine ca atunci când ne ştim sufletul încărcat de prea multe păcate să cerem încă dinainte un canon, astfel arătând dorinţa noastră de îndreptare şi nevoia de iertare şi vindecare. Atunci când venim la preot nu trebuie să venim cu teamă acesta este numai “un martor înaintea lui Hristos” care să mărturisească toate câte i se vor spune. Preotul este cel care dă dezlegare de păcate, însă cel care iartă este doar Mântuitorul Iisus Hristos. Părintele Ardeuan a mai arătat faptul că preotul are o sarcină şi mai grea decât a omului de rând: aceea de a răspunde pe lângă păcatele sale la judecată şi de cele săvârşite de către cei pe care i-a păstorit, iar atunci când preotul întreabă la spovedanie: “Cauţi să te îndrepţi?” nu încearcă să îşi facă sieşi sarcina mai uşoară în primul rând, ci celui care vine să se mărturisească. Prin împărtăşirea noastră cu Sfintele şi ale lui Hristos Taine ne unim cu Acesta, făcându-L locuitor în trupul nostru şi împreună-trăitor cu noi, ajungând la starea noastră spre care cu toţii tindem, aceea de curăţire sufletească şi trupească. P. C. Părinte Iconom Florin-Dan Ardeuan a încheiat frumosul şi pilduitorul său cuvânt de învăţătură printr-un îndemn frumos adresat foştilor săi credincioşi: acela de a nu-L părăsi pe Hristos şi Biserica Sa indiferent de încercările vieţii, şi să se mărturisească ori de câte ori simt nevoia, nu doar în cele patru mari posturi de peste an.

image
​În cea de-a treia seară, marţi, începând cu orele 18:00 credincioşii parohiei, în glas de rugăciune, s-au adunat la biserica parohială în glasul clopotelor, iar după slujba Acatistului Sfântului Ioan Botezătorul preotul paroh, deoarece invitaţii săi pentru acea seară nu au putut să ajungă din pricina unor probleme de ultim moment care au apărut, a susţinut un cuvânt de învăţătură cu tema: “Încercările tinerilor de azi. Apropierea sau depărtarea acestora de Biserică”. Preotul paroh a arătat faptul că în ziua de azi cu o mare durere se observă o participare la viaţa Bisericii a tinerilor tot mai scăzută. O principală cauză în acest sens o reprezintă şi părinţii zilelor noastre care şi ei la rândul lor frecventează tot mai rar biserica. Dacă noi lăsăm încet încet bisericile tot mai goale la fel se va întâmpla şi cu casele noastre ale tuturor când vom privi în zare după copiii noştri şi nu vor mai apărea lăsându-ne singuri la bătrâneţe. Astfel trebuie să ne raportăm şi la viaţa bisericii, şi atunci când au greutăţi sau încercări copiii noştri în timpul vieţii să le îndrumăm paşii spre lăcaşul de rugăciune şi spre preoţi, să îi învăţăm să se roage, să aprindă o lumânare, să meargă la biserică, să fie lângă părinţii lor la bătrâneţile lor, dându-le o cană cu apă atunci când sunt în suferinţă, pe pat, să înalţe o rugăciune pentru sufletul lor atunci când vor trece la cele veşnice şi să îi pomenească mereu. Preotul paroh a încheiat cuvântul său spre a naşte şi a creşte creştini şi nu doar copii, căci astfel vom avea casele şi bisericile noastre mereu pline.
​În cea de-a patra seară, miercuri, începând cu orele 19:00, credincioşii parohiei, după săvârşirea slujbei Paraclisului Născătoarei de Dumnezeu, au ascultat cuvântul Preacucernicului Părinte sachelar Ştefan-Liviu Dimitriu de la Parohia Ortodoxă Română Petriş, Protopopiatul Lipova, intitulat “Provocările modernismului pentru tineri”. P.C. Părinte a arătat atât de frumos în cuvinte încercările societăţii de azi şi cum acestea ne îndreaptă spre patimi şi spre păcat. Nevoia de consum care este “pastelată atât de frumos” în reclamele tv şi ofertele supermarket-urilor ne fac să consumăm ceea ce ni se “dictează”, să îmbrăcăm ceea ce este la “moda” sau la “ofertă”, şi să ajungem la îmbuibarea pântecului, trăind şi muncind pentru a mânca sau a ne îmbrăca. Însă nu tot ceea ce este în magazin ne este şi folositor totodată. Mai apoi părintele a arătat şi faptul că şi televizorul şi media în general ne furnizează aceeaşi informaţie ca şi magazinele: cea pe care o vor ele, însă de multe ori informaţia emisă este denaturată sau fals transmisă tocmai pentru a îi aduce pe cei din faţa televizoarelor acolo unde vor ei, la felul în care vor ei ca să primească informaţia şi nu aşa cum ar trebui să fie aceasta în realitate. În zilele noastre din nefericire din partea mass-media se încearcă tot mai mult o expunere a Bisericii Ortodoxe Române cât mai negativă în faţa societăţii de azi, ducându-se astfel o luptă continuă împotriva acesteia. Mai apoi P.C. Părinte a arătat că şi organizaţiile, care după cum spun ele desfăşoară activităţi sociale, fiind mereu lângă cei aflaţi în nevoi, cum sunt copiii orfani, bătrânii, oamenii străzii sau nevoiaşii, prezintă aceeaşi informaţie falsă la exterior. Părintele a făcut o expunere a numărului de centre sociale pentru vârstnici sau tineri, cantine sociale sau alte astfel de centre pe care aceste aşa-zise “ONG-uri” le coordonează, şi câte a înfiinţat Biserica Ortodoxă Română în ultimul timp, însă aceste informaţii sunt mereu ascunse de către mass-media pentru public, pentru a nu putea să crească încrederea în Biserica Ortodoxă Română. Aceste organizaţii, spunea părintele, nu au astfel de centre în subordinea lor, ci sunt doar cifre pe care le expun într-un mod eronat, pentru a capta atenţia celor de la care vor să obţină fonduri sau ajutoare pentru “acţiunile lor de caritate”. Doar la nivelul Arhiepiscopiei Aradului sunt 5 centre sociale închinate credincioşilor care sunt în nevoi şi nu numai: o cantină socială, centre de tabere pentru tineri (cum e şi cel de la Covăsânţ), centre sociale pentru vârstnici, asistenţă medicală pentru cei care au nevoie prin diferite parteneriate cu medici care s-au oferit ca şi voluntari în aceste proiecte şi altele. Părintele sachelar a încheiat cuvântul său prin îndemnul de a trece mereu orice informaţie primită din exterior prin suflet şi prin discernământul cu care am fost înzestraţi de Dumnezeu ca să fim moştenitori ai împărăţiei Sale cele veşnice.

image
​În cea de-a cincea seară duhovnicească, joi, începând cu orele 19:00 s-a săvârşit slujba Acatistului Marelui Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir, hramul parohiei noastre, iar după terminarea acesteia Preacucernicul Părinte Iconom Laurenţiu Ioan Suba de la Parohia Ortodoxă Română Căprioara cu filia Valea Mare, Protopopiatul Lipova, a susţinut un frumos cuvânt de învăţătură cu tema “Rugăciunea şi alte servicii ale Bisericii. Importanţa lor pentru creştini”. P.C. Părinte a arătat faptul că rugăciunea este convorbirea fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu şi că aceasta nu ar trebui să lipsească din viaţa noastră zilnică. Mai apoi părintele a evidenţiat cele trei feluri ale rugăciunii: de laudă, de cerere şi de mulţumire. Cea de laudă o săvârşim prin cultul religios al Bisericii, dar şi prin alte servicii ale Bisericii noastre (acatiste, rugăciunea zilnică ş.a.), însă dintre toate cele trei feluri ale rugăciunii cea mai des întâlnită este cea de cerere. Credinciosul cu fiecare ocazie cere de la Tatăl ceresc în funcţie de nevoile sale zilnice: sănătate pentru el şi cei dragi ai săi, reuşită în viaţă, bani pentru supravieţuire sau pentru lucrurile de care are nevoie, un loc de muncă mai bun sau mai bine plătit şi alte astfel de cereri.La polul opus cea mai rar întâlnită este rugăciunea de mulţumire, mereu ştiind să cerem, dar de foarte puţine ori aducându-ne aminte să şi mulţumim pentru ceea ce am primit de la Tatăl ceresc. Părintele a arătat în acest sens exemplul celor zece leproşi care mergând să se arate preoţilor s-au vindecat, însă doar unul s-a întors la Hristos ca să Îi mulţumească. La fel şi noi ne asemănăm acestora în momentul în care doar cerem şi uităm să mulţumim pentru ceea ce primim, însă trebuie să mulţumim şi pentru cele rele sau încercările din viaţa noastră la fel cum suntem fericiţi şi bucuroşi când primim cele bune şi frumoase, căci şi Hristos a făcut la fel. În încheierea cuvântului său de învăţătură P.C. Părinte Iconom Suba a îndemnat pe credincioşi să stăruie în rugăciune, dar nu doar în cea de cerere, cum suntem obişnuiţi, ci să se obişnuiască să folosească şi rugăciunea de mulţumire mult mai des ca până acum pentru a primi toate cele pe care le cerem de la Tatăl ceresc.

image
​În cea de-a şasea seară, vineri, începând cu orele 20:00 s-a săvârşit slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După terminarea acesteia, credincioşii au ascultat un frumos cuvânt de învăţătură rostit de Preacucernicul Părinte Iconom Dorin Călin Mădăluţă de la Parohia Ortodoxă Română Săvârşin, Protopopiatul Lipova, cu tema “Taina Cununiei. Necesitatea ei pentru creştinii de azi”. P.C. Părinte Iconom a arătat faptul că, dacă celelalte sfinte taine ale Bisericii au fost instituite de Mântuitorul, Taina Cununiei este singura care a fost instituită în mod direct de către Dumnezeu – Tatăl cel Ceresc prin porunca dată protopărinţilor noştri Adam şi Eva: “Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi îl stăpâniţi”(Facere 1, 28). Mai apoi, pentru a se arăta importanţa şi mai ales necesitatea acestei sfinte Taine, în zilele Mântuitorului Acesta săvârşeşte la nunta din Cana Galileii, la rugăminţile Preacuratei Sale Maici, prima Sa minune: a preschimbării apei în vin. Însăşi participarea Mântuitorului Iisus Hristos la această nuntă arată importanţa cununiei pentru creştini. Mai apoi părintele a arătat unele aspecte ale acestei sfinte taine: cine sunt primitorii acesteia, cum trebuie să fie mirii, cum să ne alegem naşii şi importanţa lor pentru tânăra familie, dar şi faptul că trebuie să avem în vedere că atunci când ne întemeiem o familie trebuie să ne dorim să ne căsătorim şi în faţa lui Dumnezeu, cerând prin glasul preotului, binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu o simplă hârtie pe care o obţinem de la autorităţile locale este importantă pentru noi; ea îşi are valoarea sa, însă ceea ce e cel mai important pentru o familie tânără care păşeşte pe un nou drum în viaţa sa este binecuvântarea Părintelui ceresc, căci în cadrul slujbei Tainei Cununiei se înalţă rugeciuni de ocrotire şi binecuvântare pentru tânăra familie, de rodire a pântecelui, de sănătate şi prosperitate şi altele. Mai apoi Preacucernicul Părinte a arătat şi unele exemple şi întâmplări din bogata sa experienţă pastorală legate de această sfântă taină. Preacucernicul Părinte Iconom Mădăluţă a încheiat frumosul şi pilduitorul său cuvânt de învăţătură cu îndemnul adresat credincioşilor de a-şi îndruma copiii lor să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în fiecare început sau etapă a vieţii lor, să le arate importanţa acestei sfinte taine, dar mai ales să le arate importanţa unei trăiri într-o viaţă curată şi bineplăcută lui Dumnezeu.

image
​În cea de-a şaptea seară duhovnicească, sâmbătă, începând cu ora 19:00 s-a săvârşit slujba de seară sau a Vecerniei, iar după terminarea slujbei, Preacucernicul Părinte Iconom Ionel Bălănescu de la Parohia Ortodoxă Română Ilteu cu filia Selişte, Protopopiatul Lipova, care a susţinut în bogat cuvânt de învăţătură cu tema: “De ce să ne botezăm copiii? Aspecte ale Tainei Botezului”. Preacucernicul Părinte a pornit de la porunca dată de Mântuitorul ucenicilor Săi: “Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19), arătând că această taină este importantă pentru fiecare creştin, mai ales pentru nou-veniţii pe lume, “micii şi nevinovaţii copilaşi”. Părintele a arătat atât de frumos în cuvinte necesitatea acestei taine, cine pot fi primitorii acesteia, cine sunt cei opriţi sau nu se pot boteza, cum trebuie să fie naşii şi îndatoririle acestora, dar şi altele aspecte ale acestei sfinte taine. Taina Botezului o pot primi toţi cei care mărturisesc adevărul de credinţă al Bisericii Ortodoxe Române, sau cei care se nasc din părinţi ortodocşi sau îşi arată dorinţa lor de a face parte din Biserica Ortodoxă. Nu pot primi botezul sau nu se pot boteza copiii născuţi morţi sau avortaţi, însă pentru aceştia părinţii lor sunt datori să facă milostenii, să înalţe rugăciuni şi să Îl roage pe Bunul Dumnezeu să îi primească în Cereasca Sa Împărăţie la Judecata de Apoi, căci aceştia nu se află nici în Rai, pentru că nu au făcut nimic vrednic de aceasta şi pentru că nu au fost botezaţi, dar nici în Iad, pentru că nu au făcut nimic rău în această lume, ei având doar păcatul strămoşesc. Mai apoi părintele a arătat că este frumos ca copiii noştri să poarte nume româneşti pentru frumuseţea lor, dar mai ales este bine ca aceştia să poarte nume de sfinţi pentru ca aceştia să îi poarte în rugăciunile lor, să îi apere şi să îi ferească de rău, iar la trecerea din această viaţă să mijlocească pentru ei la tronul Tatălui ceresc. Preacucernicul Părinte a arătat şi aspecte ale “botezului de necesitate”, arătând momentul în care trebuie săvârşit acesta, modul în care se săvârşeşte, materia folosită şi ce trebuie făcut după săvârşirea acestuia. A fost prezentată şi simbolistica materiilor folosite la săvârşirea Sfintei Taine a Botezului, dar şi unele exemple întâlnite în bogata experienţă pastorală de aproape 40 de ani de preoţie a părintelui. La finalul bogatului şi pilduitorului cuvânt de învăţătură Preacucernicul Părinte Iconom Bălănescu i-a îndemnat pe credincioşi să nu lase să se piardă frumoasele nume româneşti şi să boteze mereu copiii lor cu nume de sfinţi spre lauda şi slava Tatălui ceresc în veci!

image
​În ultima seară a acestei Săptămâni Duhovniceşti, a opta, duminica a IV-a a Postului Mare, în dangătul lin al clopotelor, credincioşii parohiei noastre s-au adunat la biserica parohială pentru a încheia în rugăciune şi în spirit duhovnicesc această binecuvântată de Dumnezeu săptămână. Începând cu orele 18:00 s-a săvârşit slujba vecerniei, iar după terminarea acesteia Preacucernicul Părinte Daniel Hlodec, preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timişoara, a susţinut în frumos şi bogat cuvânt de învăţătură cu tema: “Familia creştină. Importanţa unui echilibru spiritual în cadrul familiei”. Întâi de toate părintele Daniel a dorit să aducă un cuvânt de mulţumire ierarhilor: Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Ioan Sălăjean, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, şi Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, dar şi Preaonoratului Părinte Protopop Ioan-Terentie Jidoi, protopop al Lipovei pentru binecuvântarea de a putea sluji şi ţine un cuvânt de învăţătură în frumoasa noastră parohie. Preacucernicul Părinte a pornit de la cuvintele Scripturii: “Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 26-27), arătând că familia este creată în mod direct de Sfânta Treime la dorinţa şi prin voinţa Tatălui Ceresc. Importanţa unui echilibru spiritual în cadrul familiei de azi reiese din însăşi natura creării acesteia: puterea supremă divină – Dumnezeu Tatăl. Atunci când în cadrul familiei apar probleme înseamnă că ne-am denaturat, că am alterat chipul lui Hristos în noi, şi că trebuie să revenim pe acea cale pe care am păşit încă dintru începuturi. Situaţia socială din zilele noastre, probleme de acasă sau de la servici, situaţia financiară sau alte probleme pe care le întâmpinăm, toate acestea nu fac altceva – cu contribuţia tot mai acerbă a mass-mediei zilelor noastre – decât să ne îndepărteze de Biserica, de preoţi, de liniştea interioară, de originea noastră a fiecăruia, mai pe scurt: de noi înşine, pentru că tindem să cădem tot mai uşor în ademenirile şi plasa vrăjmaşului, astfel închizându-ne tot mai mult în noi, considerându-i de multe ori chiar şi pe cei apropiaţi ai noştri duşmani sau care nu ne vor binele, crezând că doar noi ştim ceea ce este bine şi în rest nimic nu mai contează pentru noi. Astfel pe zi ce trece firea noastră umană se denaturează, familia noastră încet-încet prinde acest contur, iar mai apoi şi societatea în care trăim va arăta astfel, pentru că noi oferim viitorul de mâine prin copiii noştri. Prin rugăciune ajungem la iubire, la toleranţă şi la grija faţă de semenul nostru, prin iubire ajungem la binecuvântarea de care avem nevoie, prin binecuvântare ajungem la desăvârşirea dorită de fiecare dintre noi, adică mântuirea sufletului nostru. La finalul pilduitorului şi bogatului cuvânt de învăţătură Preacucernicul Părinte Hlodec a arătat necesitatea unei participări cât mai active la viaţa şi la slujbele Bisericii, îndemnându-i pe credincioşi să stăruiască în rugăciune şi în fapte bune, nu doar acum în post, cu în fiecare zi a vieţii lor.

image
​La încheierea acestei Săptămâni duhovniceşti preotul paroh Cătălin-Dumitru Craveţ a mulţumit în primul rând Bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare revarsată asupra tuturor credincioşilor parohiei, iar mai apoi a mulţumit şi tuturor preacucernicilor preoţi care s-au ostenit şi au venit în această parohie pentru a se împreună-ruga şi pentru a împărtăşi credincioşilor cuvinte alese şi pilduitoare din bogata lor activitate pastorală spre a hrăni duhovniceşte sufletele însetate şi flămânde după Cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi părintele a mulţumit dragilor şi bunilor săi credincioşi pentru faptul că în fiecare seară au venit într-un număr atât de frumos la aceste seri duhovniceşti, arătând frumoasa familie creştină din această parohie. Fiecare seară duhovnicească s-a încheiat cu o mică agapă frăţească la casa parohială oferită de credincioşii parohiei preacucernicilor preoţi invitaţi ca semn de mulţumire pentru strădania lor.

image