CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA ȚĂRMURE

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral – Misionar Hălmagiu, condus din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei de preotul Bacoș Cristian-Mihăiță, s-au întrunit în după amiaza zilei de 29 mai 2016 în Biserica cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”din Țărmure, Protopopiatul Sebis.
S-a săvârșit Taina Sfântului Maslu în prezența unui număr mare de credincioși a autorităților locale,iar preotul Cătălin Tulcan din Parohia Luncșoara, în conformitate cu anul omagial și comemorativ a susținut temele:
1. Educația creștină a tinerilor pentru misiune;
2.Atitudinea preotului în perioada electorală;
3.Originea și formulele cultului ortodox;
Părintele în susținerea temei, ne vorbește că Biserica a fost preocupată întotdeauna de nevoile tinerilor și de mântuirea lor.Aceasta s-a întâmplat și pentru faptul că tinerețea are riscurile și pericolele ei, izvorâte chiar din trăsăturile care o caracterizează: impetuozitate, naivitate, curiozitate și forță.Biserica de azi se bucură atunci când un tânăr pășește pragul locașului de cult.Poate că uneori, fără să vrem, îi pierdem pe tineri din Biserică prin faptul că nu știm să-I chemăm, să-i ascultăm sau să le răspundem la întrebări într-un mod adecvat…Sfintele Taine îlfac pe tânar să fie responsabil, să-și caute și să-și descopere menirea și vocația lui.
În ce privește ,, Atitudinea preotului în perioada propagandei electorale”, preotul are obligația de a păstra neutralitatea în timpul campaniilor electorale, atât în declarațiile publice, cât și în activitatea practică fată de problemele cu caracter politic, în vederea respectării opțiunilor politice ale credincioșilor săi.
La al treilea punct, părintele evidențiază cultul ca fiind „dialogul viu şi personal al omului cu Dumnezeu”, în care Dumnezeu îşi revarsă şi îşi manifestă toată bunătatea şi dragostea Lui, iar omul răspunde acestei iubiri prin jertfirea întregii sale fiinţe şi simţiri Dăruitorului. În formele sale fundamentale, cultul ortodox păstrează o vie legătură cu începuturile creştinismului fiind structurat pe ceva săvârşit, pe actele săvârşite de Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli, acte care au fost îmbrăcate în mod diferit în cuvinte, în epoci şi arii geografice diferite.
În finalul întâlnirii parintele paroh Cosmin Roman, le-a mulțumit preoților participant, credincioșilor prezenți și autorităților locale .
Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.
Pr. Cristian – Mihăiță Bacoș
image

 

image