Conferinţă preoţească in Protopopiatul Ortodox Român Arad, 23 mai 2016

În conformitate cu prevederile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2016, a fost declarat ca fiind „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”. Potrivit acestor prevederi, în Arhiepiscopia Aradului, în perioada 23-30 mai 2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, se vor desfăşura Conferinţele preoţeşti de primăvară. În cadrul Protopopiatului Ortodox Român Arad, luni, 23 mai 2016, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei preoţeşti în Aula Facultăţii de Teologie din Arad, cu slujba de Te-Deum săvârşită la Catedrala Veche.

Conferinţa a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Din prezidiu au mai făcut parte şi arhim. Teofan Mada – vicarul administrativ, protos. Iustin Popovici – consilier cultural, pr. Gabriel Mariș – consilier social și pr. Flavius Petcuţ, protopopul Aradului.

În prima parte, cuvântul a fost luat de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în deschiderea lucrărilor conferinței a prezentat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la tema stabilită pentru anul 2016. Chiriarhul a vorbit despre importanța temei care este legată direct de cea a anului omagial – Sfântul Sinod având în vedere frământările actuale privind familia și educația tineretului de diferite vârste și etape de formare, ținând seama de multiplele tentații – abandon școlar, divorțul părinților sau migrația etc.  Acestea trebuiesc analizate la toate nivelele, în special cele bisericești, având în vedere și discuțiile legate de temele principale ale proiectului Marelui și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe. Începând cu cei 7 ani de acasă, unde tuturor membrilor familiei – în înțeles mai larg – le revine îndatorirea corespunyătoare, de la vârsta respectivă încep obligațiile școlii, între ciclul preuniversitar și cele următoare, după caz. Fiecarei instituții în contact cu tineretul îi revine atât datoria instrucției cât și a educației dar și în mod aparte Bisericii care domină latura spirituală, preponderentă în întregul cadru. Chiriarhul a arătat care este rolul cărții în educație, în contextul și al comemorării și Sfântului Antim Ivireanu și tipografii și importanța limbii române culte în formarea spirituală (și intelectuală) a tipografiilor bisericești, foarte bine dptate de sute de ani. Exemplul oamenilor de seamă ca și a celor mai atașați îndeletnicirii de răspânditorie a cărții pentru progresul științei și culturii,a mai subliniat Înaltpreasfinția sa.

Conferinţa i-a avut referenţi pe Pr. Vlad-Sergiu Sandu cu referatul: „Pastorația tinerilor – prioritate în lumea contemporană”, Pr. Pompiliu Gavra cu referatul: „Hristos și Sfinții, modele de educație și bună viețuire a tinerilor creștini”, Pr. Silviu Faur cu referatul: „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”, Pr. Nicoale-Mirel Lazăr cu referatul: „Educația religioasă – devianțe în comportamentul tinerilor”.

În a doua parte a conferinței au luat cuvântul și alți preoți care au subliniat importanța pastorației tineretului în perioada actuală și necesitatea acesteia atât pentru viitorul Bisericii, cât și al societății.
În ultima parte a conferinței, a luat cuvântul părintele profesor univ. dr. Cristinel Ioja – decanul Facultății de Teologie din Arad, care a prezentat preoților câteva informații cu privire la planul de școlarizare al Facultății de Teologie din Arad, trasând și câteva obiective de viitor. Totodată a mulțumit preoților din Arhiepiscopie pentru implicarea activă a acestora în îndrumarea tinerilor spre școlile teologice, asigurându-i de toată colaborarea și pe mai departe.

Diac. Paul-Sebastian Orădan

IMG_20160523_100623

IMG_20160523_100708

IMG_20160523_100822