Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Calendar admitere studii LICENŢĂ  2016

 1.  Sesiunea I

PERIOADA DE ÎNSCRIERE – 18.07 -28.07.2016:

– PROBELE DE CONCURS:

Proba eliminatorie: 29.07.2016

Proba scrisă: 30.07.2016

– afişarea rezultatelor preliminarii şi depunerea contestaţiilor 30.07.2016

– afişarea rezultatelor finale 01 august.

– data limită pentru confirmarea locului, respectiv a plăţii avansului de 50% din taxa de şcolarizare 21 august

– Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

 1. Sesiunea II

– PERIOADA DE ÎNSCRIERE –  02.09 -08.09.2016

– PROBELE DE CONCURS:

Proba eliminatorie: 09.09.2016

Proba scrisă: 10.09.2016

– afişarea rezultatelor preliminare şi depunerea contestaţiilor 10 septembrie 2016;

– afişarea rezultatelor finale 12 septembrie 2016 ;

– data limită pentru confirmarea locului, respectiv a plăţii avansului de 50% din taxa de şcolarizare 15 septembrie 2016

– Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

  

Acte studii LICENŢĂ  2016

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie legalizată;
 4. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie legalizată;
 5. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie legalizată;
 2. pentru absolvenţii Seminarilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată;
 3. certificat de naştere în copie legalizată;
 4. certificat sau adeverinţă de botez;
 5. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 6. carte de identitate – copie
 7. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 8. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 9. adeverinţă medicală – tip –  apt pentru înscrierea la facultate
 10. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 11. 4 poze tip buletin color;
 12. taxa de înscriere: 80 lei
 13. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Atenţie ! La confirmarea locului este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat în original.

PERIOADELE DE ÎNSCRIERE:

13.07 – 27.07.2015 sesiunea de vară

04.09. – 18.09.2015 sesiunea de toamnă

 

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE – 2016

 SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ  PASTORALĂ 

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme;
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

PROBE ELIMINATORII

 • VIZITA MEDICALĂ
 • MUZICĂ
 • DICŢIE

 

  Calendar admitere studii MASTER  2016

 1.  Sesiunea I

PERIOADA DE ÎNSCRIERE – 18.07 -28.07.2016:

 1. Sesiunea II

– PERIOADA DE ÎNSCRIERE –  02.09 -10.09.2016

PROBA DE CONCURS:

Examinare orală – interviu: 12.09.2016

– afişarea rezultatelor finale 12 septembrie 2016 ;

– data limită pentru confirmarea locului, respectiv a plăţii avansului de 50% din taxa de şcolarizare 15 septembrie 2016

– Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

 

Acte admitere MASTER 2016

Candidatul va depune următoarele acte:

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. Curriculum – vitae
 4. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie legalizată;
 5. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie legalizată;
 6. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie legalizată;
 2. diploma de master sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată (pentru înscrierea la studiile de doctorat)
 3. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerocopie legalizată;
 4. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată;
 5. certificat de naştere în copie legalizată;
 6. certificat sau adeverinţă de botez;
 7. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 8. carte de identitate – copie
 9. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 10. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 11. pentru candidaţii care aparţin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care provin; avizul Consiliului Facultăţii în care urmează să studieze,  acordul chiriarhului   de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României;
 12. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la plămâni;
 13. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 14. 4 poze tip buletin color;
 15. taxa de înscriere: 80 lei
 16. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE MASTER -2016-2017 Doctrină şi Cultură Creştină,

 1. Problema revelaţiei în lumea contemporană;
 2. Importanţa persoanei lui Iisus Hristos în cultura actuală;
 3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristos astăzi.

 

Bibliografie

Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978.

Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.

Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011.

A. Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003.

TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE – MASTER 2016-2017

  Pastoraţie şi Viaţă Liturgică

 1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii Ortodoxe;
 2. Activitatea învăţătorească, lucrarea, administrarea sau exercitarea puterii învăţătoreşti sau de propovăduire în Biserică,
 3. Problema autonomiei bisericeşti;
 4. Problema autocefaliei bisericeşti.

 

Bibliografie

Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Bucureşti, 1990.

Pr. Prof. dr., Liviu Stan, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII, 1956, nr. 3, p. 369-396.

Idem, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X, 1958, nr. 5-6, p. 376-393.

Prof. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie pentru unitatea Bisericii, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul XLV, 1969, nr. 3-4, p. 155-165.

Pr. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Învăţarea dreptei credinţe după canoanele Bisericii Ortodoxe, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul XCVIII, 1980, nr. 5-6, p. 663-670.