Cerc Pastoral- Misionar în Parohia Bănești

Duminică 24 iulie 2016, preoții din cadrul Cercului Pastoral – Misionar Hălmagiu, condus de preotul Cristian Bacoș, s-au întrunit în Biserica cu hramul ,, Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Bănești, Protopopiatul Sebiș.
La această întrunire s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, iar preotul Gheorghe Vițelar din Parohia Brusturi a susținut următoarele teme:
1.Probleme morale ale tinerilor de azi și soluțiile lor din perspectiva creștină; 2.Credința și faptele bune. Ajutorarea familiilor nevoiașe; 3.Rolul cântării bisericești în activitatea misionară a bisericii.
În cuvântul său părintele arată că în aceste vremuri în care predomină patimile și păcatele, care ajung să fie considerate drept firești și normale, ori ele de fapt seacă sufletul tinerilor, noi avem menirea de ai atrage spre cele spirituale prin propovăduirea noastră. Problemele morale ale tinerilor astăzi sunt foarte multe și variate, iar pentru combaterea lor este nevoie de mult tact pastoral, discernământ și înțelegere, îndrumându-i spre Biserică, spre Sfintele Taine și cu ajutorul harului lui Dumnezeu să devină biruitori asupra păcatului.
La cea de-a doua temă părintele menționează mesajul Sfântului Iacob cap. 2,14 ,,Tu ai credință, iar eu am fapte: arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea”, arătând că credința stabilește legătura de iubire cu Dumnezeu, iar faptele bune ca roade ale iubirii, e dovada că iubim pe Dumnezeu și aproapele nostru. Fiecare parohie poartă de grijă de familiile nevoiașe ajutându-i cu cele necesare traiului.
Prin cântarea bisericească creștinul participă direct la lucrarea Bisericii în actele ei de preamărire a lui Dumnezeu. Cântarea având și calitatea de a sensibiliza rugăciunea, creștinul are posibilitatea participării în chip mai intens și mai angajat la viața liturgică a Bisericii. Se poate desprinde ideea că muzica bisericească se dovedește a fi un puternic factor misionar menit să contribuie la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, la intensificarea rugăciunii și la întărirea unității Bisericii.
La finalul întrunirii preotul paroh Mihai Bulea a mulțumit preoților și credincioșilor prezenți.
Pr. Cristian Mihăiță Bacoș