Slujire arhierească la biserica din cartierul Silvaş-Cadaş a Parohiei Arad-Şega I

În duminica a 4-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,  a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Arad – Şega I, la biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Silvaş-Cadaş precedând sărbătorirea hramului acestei biserici. La Sfânta Liturghie au participat P. C. părinte Aurel Bonchiş, preotul paroh al acestei parohii, P. C. părinte profesor Constantin Rus şi părintele diacon Călin Teuca.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Caracterul religios-moral al creştinului” (cf. Rom. 6; Matei 8) ca fiind al adevăratului ostaş al lui Hristos, reliefând pe cel al centurionului din Evanghelia zilei prin credinţa sa în Mântuitorul şi care este reprezentativ pentru armata epocii primare a creştinismului, un mare număr de martiri în istoria Bisericii fiind înscrişi nu doar în calendarul acesteia ci şi în cultura popoarelor. În viaţa omenirii, oastea, prin organizarea şi funcţia ei, e privită ca o instituţie a ordinii şi progresului. În izvoarele revelaţiei divine, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, se învaţă despre oştirile îngereşti ce poartă războiul nevăzut împotriva răului luptând pentru armonia întregii creaţii, Biserica luptătoare pe pământ formând o unitate cu cea biruitoare din ceruri, întemeind Împărăţia lui Dumnezeu în care domneşte dragostea şi dreptatea, adăugând celelalte virtuţi pe care credincioşii au datoria să le dobândească urmând călăuza rânduită spre veghere, adică autoritatea îndreptăţită. În această duminică şi pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic atrage luarea aminte asupra bunei chivernisiri a Bisericii în cursul veacurilor prin comuniunea mijlocită aşa cum a arătat recent şi Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei pentru o contribuţie creştină crescândă la viaţa lumii. Hramul acestei biserici, Sfântul Proroc Ilie, în Legea Veche, însuşi a îndreptat mereu pe calea binelui pe cei pentru care a fost trimis, a mai adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Aurel Bonchiş a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru acest deosebit popas duhovnicesc înainte de sărbătorirea ocrotitorului spiritual al acestei comunităţi şi pentru grija necontenită pe care o arată pentru ridicarea şi înfrumuseţarea acestei sfinte biserici.

Protos. Iustin Popovici

ok2