Cerc Pastoral – Misionar în Parohia Vidra

În ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, cercul Pastoral – Misionar Hălmagiu sub coordonarea preotului Bacoș Cristian – Mihăiță, s-au întrunit în Parohia Vidra, Protopopiatul Sebiș.

După terminarea Sfintei Liturghii s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, în prezența unui număr mare de credincioși și oficialități locale, iar preotul Buda Ionuț – Silviu din Parohia Lazuri, în conformitate cu anul omagial comemorativ a susținut următoarele teme:

  1. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – viața sa, stareț al Mănăstirii Snagov, episcop al Râmnicului și Mitropolit al Țării Românești;
  2. Atitudinea Bisericii față de alcool și droguri;
  3. Despre serbarea Duminicii;

În tratarea temei părintele arată că Sfântul Antim s-a născut în anul 1650 în Ivira,de unde provine și numele de Ivireanul. De tânăr a fost luat în robie de turci și dus la Constantinopol. În anul 1689 a fost adus de Constantin Brâncoveanu în Țara Românească. I s-a încredințat conducerea tipografiei domnești din București. În 1696 a devenit egumen al Mănăstirii Snagov, iar în 1765 a fost ales episcop de Vâlcea, pentru ca apoi în 1708 a fost ales mitropolit al Țării Românești. În toată această activitate a tipărit numeroase cărți bisericești.

În încheiere părintele a subliniat rolul lui Antim Ivireanul în propășirea culturii românești. A avut un rol însemnat în introducerea definitivă a limbii române în slujbele bisericești.

Deși limba româneasca nu era limba sa nativă, a reușit să creeze o limbă liturgică românească limpede, care a fost înțeleasă de contemporanii săi și este folosită până astăzi.

În încheierea slujbei Sfântului Maslu, preoții cercului împreună cu credincioșii parohiei au cântat  pricesne închinate Maicii Domnului.

Părintele paroh Bujor Nicoară a mulțumit preoților prezenți, oficialităților locale și credincioșilor.

A urmat apoi discutarea celorlalte două teme de preoții cercului Hălmagiu precum și problemele cu care se confruntă în parohiile lor.

Întrunirea s-a terminat cu o agapă frățească.

 

Preot Cristian – Mihaiță Bacoș