Cerc pastoral- misionar la Sânleani

Biserica parohiei Sânleani, protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 31.07.2016, întrunirea preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I. Întrunirea a debutat la ora 1800, în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, prin oficierea slujbei Vecerniei, săvârşită de preoţii prezenţi, după care a urmat prezentarea referatului cu titlul „Modalități practice de sporire duhovnicească a tinerilor prin participare la slujbele religioase, prin folosirea Tainei Sfintei Spovedanii și a Tainei Sfintei Euharistii, ca mijloace de vindecare duhovnicească și de sfințire a vieții.” Referatul a fost prezentat de P. C. Pr. Cristian Tuhuț de la parohia Tisa- Nouă.

La început părintele a conturat contextul actual al societății, secularizate, individualiste și   consumiste, o societate în care tinerii simt nevoia de a se afirma, de a comunica, de a fi sprijiniți. Tinerii, prin micile sau marile lor „răzvrătiri”, încearcă să creeze ceva propriu, ceva cu totul nou și independent. Ei socotesc că desprinderea de prezentul unanim acceptat de societate este un principiu fundamental. Sunt obsedați de originalitate, de modernism, de schimbare și, mai cu seamă, de recunoastere. Desigur, într-o oarecare măsura, acest lucru este firesc.

Printr-o valoroasă contribuție a Bisericii tânărul poate afla minunea în taina personalității sale, descoperind astfel cine este cu adevărat. Talentele sale, posibilitățile sale, limitele și rezistența sa le va afla în Biserică. Astfel va ajunge la trebuincioasa măsură a cunoașterii de sine, care îi este necesară pentru drumul ce i-a rămas de parcurs.

Tinerii dispun de o libertate nelimitată, întocmai ca și Creatorul lor. Ei au enorma posibilitate de a spune da sau nu în fața răului. Acolo se vădeste mareția tinerilor: în opțiunea pentru virtute. Astfel ei pot deveni oameni mari, autentici, cu adevărat liberi. Aici se ascunde și se judecă mareția omului. Primirea chemării lui Dumnezeu este o conștientă participare la lucrarea mântuirii.

Întoarcerea tineretului spre înțelegerea acestui mare dar al Bisericii noastre este, de fapt, refuzul deznădejdii. Este calea ieșirii din orice impas, este afirmarea sinelui nostru celui adevărat, întâmpinand dragostea lui Dumnezeu Tatăl cu încredere și rugându-ne nu atât cand ne aflăm la necaz, ci mai ales pentru scopul căruia Harul Domnului nostru ne-a menit, pentru ce dorește Hristos și pentru ce putem să devenim. Trecerea de la închisa întunecime la spațioasa lumină a curții lui Dumnezeu dăruiește dulceața Harului ce preschimbă lupul în miel, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a afirmat părintele referent.

În încheiere. Părintele paroh, Florea Gomboș a mulțumit părinților și credincioșilor prezenți, seara încheindu-se cu o agapă, oferită de parohia gazdă.

Preot Sorin Ilota