Maica Domnului cinstită la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Slujba de Priveghere

Încă din ajunul praznicului, mii de credincioşi din tot cuprinsul Banatului şi a Câmpiei arădene, şi-au îndreptat paşii spre străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga la icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, continuând o tradiţie sacră a înaintaşilor lor. Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, potrivit obiceiului îndătinat, a fost întâmpinat de obştea monahală, în frunte cu Preacuviosul Protos. Grigorie Timiş, stareţul mănăstirii şi de miile de pelerini. La paraclisul de vară, înconjurat de soborul de slujitori, Chiriarhul a oficiat slujba de Priveghere.

În cadrul cuvântului de învăţătură cu titlul ,,Nume universal” Chiriarhul face referire la istoria aproape milenară a mănăstirii, ca parte din cea a monumentelor din ţară, legate de numele Maicii Domnului, subliniind importanţa consecvenţei poporului român în păstrarea adevăratelor tradiţii creştine, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ocupând locul de preacinstire pe care i-l acordă Biserica. Făcând legătură între Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi cea a zilei marine a insistat asupra numelui dat Preasfintei Fecioare Maria ca ,,stea a mării”, având în vedere, potrivit imnului bisericesc ,,că pe marea vieţii învolburată de ispite”, Ea este călăuzitoare spre limanul de nădejde mântuitoare prin tot ce fiecare creştin şi obştea întreagă se străduieşte să împlinească pentru mai binele tuturor şi slava lui Dumnezeu.

1

2

3

Procesiunea ,,Drumul Crucii”

După aceasta, miile de credincioşi, cu Întâistătătorul Eparhiei Aradului în fruntea soborului, au pornit la Procesiunea ,,Drumul Crucii’, care se face de decenii întregi, din evlavia credincioşilor care veneau la Sfânta Mănăstire în aceste zile de hram şi care doreau să-şi intensifice osteneala şi jertfa lor închinată Maicii Domnului, an de an. Pe ,,Drumul Crucii” au rostit cuvinte de învăţătură şi zidire sufletească părintele Teofan Mada, vicar-administrativ, părintele Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi părintele Iustin Popovici, consilier cultural la Centrul Eparhial. Slujbele sfinte s-au desfăşurat pe tot parcursul nopţii, săvârşindu-se slujba Prohodului Maicii Domnului, Taina Sfântului Maslu, Sfinţirea Apei, Sfânta Liturghie, acatiste şi alte rugăciuni închinate Maicii Domnului.

4

5

7

Sfânta Liturghie Arhierească în ziua de praznic

În ziua praznicului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un ales sobor ieromonahi şi preoţi de la parohiile învecinate.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului arădean a fost pus sub titlul ,,Masa Pâinii vieţii” ( cf.citirilor scripturistice ale praznicului), în care a aprofundat legătura dintre înmulţirea pâinilor de către Mântuitorul şi locul pe care Maica Domnului îl are în istoria mântuirii. Ca Maică a Domnului, Ea devine şi Maică a Bisericii, al cărui Cap este El şi din al cărui Trup toţi creştinii fac parte într-o adevărată comuniune spre împărtăşirea Sfintelor Taine cu bogate roade pentru viaţa de toate zilele. Astfel, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este masa în jurul căreia credincioşii primesc ,,pâinea cea cerească şi paharul vieţii”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Numeroşi credincioşi s-au spovedit şi împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

La finalul sfintei slujbe, părintele ieromonah Macarie Deleu, vieţuitor în această Sfântă Mănăstire, a fost hirotesit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, întru protosinghel.

Părintele stareţ protos. Grigorie Timiş a mulţumit Chiriahului pentru toată purtarea de grijă care o arată faţă de obştea sfintei mănăstiri şi pentru faptul că în fiecare an poposeşte în mijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi în număr atât de mare la acest praznic.

După Sfânta Liturghie toţi credincioşii au participat la o agapă oferită în trapeza mănăstirii.

Protos. Iustin Popovici

11

12

13

14