ANUNŢ! EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ – SESIUNEA DE TOAMNĂ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la Centrul Eparhial din Arad se organizează sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească. Examenul se va desfăşura, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 11 octombrie 2016, începând cu ora 9. La acest examen se pot înscrie doar absolvenţii de Facultate de Teologie, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Examenul de Capacitate preoţească are drept scop cercetarea chemării pentru preoţie şi verificarea cunoştinţelor dobândite în instituţiile teologice pentru a fi utilizate practic în viaţa pastorală, potrivit cerinţelor vremii.
Examenul de Capacitate preoţească constă în susţinerea a două probe,scris şi oral.
În cadrul probei scrise, candidaţilor li se vor evalua cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral- misionar şi social, catehetic, mass-media şi activităţi cu tineretul, economic-financiar şi patrimonial. Proba orală va consta din examinarea cunoştinţelor de teologie liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică. Candidaţii care vor promova examenul de Capacitate preoţească vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Metodologia examenului de Capacitate şi tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, „pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7.00 (şapte); acesta este valabil timp de un an de zile, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9.00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/4 Iulie 2013), timp în care vor putea participa la concursurile de ocupare a unui post clerical.

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial în perioada 26 septembrie-07 octombrie 2015, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu şină:
– cerere adresată Chiriarhului– pe formular tip- http://arhiepiscopiaaradului.ro, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);

– copie după Cartea de identitate;

– recomandarea preotului paroh, dată în numele Consiliului parohial;
– copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competenţelor)
– copia de pe Diploma de Licenţiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală şi de pe Foaia matricolă, pentru licenţiaţi (sau adeverinţa de absolvire (în locul Diplomei de Licenţă) pentru absolvenţii licenţiaţi din acest an);
– copii după actele de studii: master, doctorat si foile matricole;
– Curriculum Vitae – detalii cum se întocmeşte, vezi pe: vezi acelaşi site;
– declaraţie pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip- vezi acelaşi site.

Fișiere