Binecuvântare de lucrări în Parohia Scânteia din Protopopiatul Arad

În Duminica a 18 –a după Rusalii, 25 septembrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia  Scânteia, Protopopiatul Arad, prilej cu care a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii cu hramurile „Naşterea Mântuitorului” şi ,,Sfântul Siluan Athonitul” şi a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi.

Chiriarhul Aradului a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie şi însufleţire de către comunitatea dreptmăritoare din Scânteia, mulţi copii şi tineri înveşmântaţi în straie populare tradiţionale din această zonă.

După binecuvântarea lucrărilor efectuate (adică s-a refăcut tencuiala şi zugrăveala exterioară, s-a reparat turnul şi acoperişul şi s-au vopsit, au fost înlocuite streaşinile, s-au montat uşi şi geamuri noi, s-au înlocuit strana şi masa din altar, s-a izolat si podit pe jos) a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Ascultarea poruncilor lui Dumnezeu” (în baza citirilor scripturistice: 2 Cor. 9; Luca 5), urmând tema Cazaniei duminicale, adică atât folosul material cât şi cel spiritual al celor ce urmează virtutea menţionată. Pescuitul din Sfânta Evanghelie a însemnat pentru pescarii deveniţi mai apoi apostoli, nu doar câştigarea hranei trupeşti ci şi a celei sufleteşti, adică înmulţirea misiunii împlinite spre mântuirea tuturor. Învăţătura aplicată la prezentul moment dovedeşte pentru parohia în care ne aflăm împlinirea unei munci nu doar pe teren misionar ci şi pe cel social, al asigurării celor trebuitoare vieţii pentru cei statorniciţi aici sau în vecinătăţi. În corabia Bisericii locale toţi cei care străbat marea vieţii ţin buna rânduială a întregii Ortodoxii aşa cum au propovăduit Sfinţii apostoli şi împlinesc mereu cei ce i-au urmat cu devotament, aşa cum reiese şi din recentele evenimente din cadrul creştinătăţii, ca de pildă Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei şi Întâlnirea Tineretului Ortodox din întreaga lume, ce a avut loc la începutul lunii Septembrie, în Bucureşti, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.

Părintele paroh Gabriel-Ioan Vladu, la finalul sfintei Liturghii, a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, distincţia de sachelar, în semn de apreciere pentru frumoasele lucrări de înnoire ce s-au adus bisericii acestei comunităţi.

La final, părintele paroh a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această mică comunitate de creştini ortodocşi, dar şi Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru osteneală şi prezenţă, pentru dragostea şi disponibilitatea ce le-a manifestat faţă de această mică comunitate a Parohiei Scânteia. Mulţumiri au fost aduse tuturor celor care s-au jertfit cu restaurarea şi înfrumuseţarea acestei biserici.

Protos. Dr Iustin Popovici

1

2

3

4

5