CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIILE MINIȘEL ȘI TAUȚ

Pentru preoții din cadrul cercului pastoral-misionar Târnova, Protopopiatul Ineu, condus, din încredințarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, de către P.C. Părinte Teodor Păiușan, de la parohia Târnova, ziua de duminică, 16.10.2016 a fost o zi plină de încărcătură și de bucurie duhovnicească, deoarece s-a întâmplat, prin voia lui Dumnezeu, ca preoții să fie prezenți atât în mijlocul credincioșilor din parohia Minișel, cât și la cei din parohia Tauț.

În prima parte, preoții s-au îndreptat spre biserica cu hramul Înălțarea Domnului, din parohia Minișel, unde începând cu ora 14:00 s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu, slujind un sobor format din 8 preoți. La finalul slujbei P.O. Părinte Protopop Adrian Zaha, de la parohia Agrișu Mare, a susținut, în conformitate cu tematica anului omagial, referatul cu următoarele teme: „1. Cultivarea iubirii, prieteniei și respectului față de aproapele-fapta bună și ajutorarea tinerilor. 2. Personalitatea, educația culturală și activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în slujba limbii române. În prezentarea referatului, părintele protopop a evidențiat importanța iubirii ca virtute, a prieteniei și a respectului reciproc ce trebuie să existe cu tinerii. Rămâne foarte important ca tinerii să fie ascultați, respectați și ajutați, mai ales din cauză că mulți din tinerii noștri cad pradă unei lumi plină de mirajul păcatului, al neliniștii și al dezordinii psiho-somatice. Există și tineri care se luptă cu aceste curse care le sunt întinse, dar care caută și au neapărată nevoie de sprijin din partea familiei, a societății și, mai ales, a Bisericii. De asemenea părintele referent a prezentat pe scurt personalitatea și educația Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și modul cum sfântul ierarh a ajutat la dezvoltarea limbii române ca limbă liturgică. În finalul prezentării, părintele protopop a ținut foarte mult să mulțumească preotului paroh Marius Lucaciu, atât pentru invitație, cât și pentru felul cum își gospodărește această comunitate modestă și pentru faptul că au fost prezenți în biserică copii și tineri.

La final, preotul paroh Marius Lucaciu a mulțumit părintelui protopop Adrian Zaha, celorlați preoți prezenți și tuturor credincioșilor prezenți, care s-au arătat plini de bucurie pentru un asemenea eveniment într-o comunitate modestă, atât numeric, cât și economic.

În partea a doua, preoții au plecat în grabă și cu bucurie în suflet la biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva, din parohia Tauț. Aici s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu începând cu ora 17:00, slujind un sobor format din 11 preoți. La finalul slujbei, părintele Cătălin Rus-Mercea, de la parohia Sebiș II, ca invitat al părintelui paroh, a ținut un frumos cuvânt de învățătură despre sfințenia vieții Cuvioasei Parascheva, atingând și idei din Sfânta Evanghelie citită în această zi la Sfânta Liturghie. După săvârșirea Sfintei Taine, preoții s-au îndreptat spre casa parohială, unde părintele Gheorghe Giurgiu, de la parohia Nadăș, a susținut, în conformitate cu tematica anului omagial, referatul cu următoarele teme: „1. Dezvoltarea cunoașterii și respectului față de tradiție, patrimoniu cultural și spiritual național. 2. Sfântul Ierarh și Martir Antim Ivireanul – gospodar și bun chivernisitor a averilor și lucrărilor bisericești și organizator al operei filantropice și de asistență socială.”. În prezentarea referatului, părintele referent a evidențiat importanța cunoașterii și păstrării tradiției, ca unul din puținele lucruri ce ne leagă de înaintașii noștri. S-a precizat și riscul la care suntem supuși prin faptul că tradiția este prea puțin dusă mai departe de cei care vin din urmă. Tinerii de astăzi sunt încurajați să adopte noi obiceiuri, străine de neam și de duhul ortodox. De aceea se cere ca tinerii să fie inițiați și ajutați să priceapă și să iubească tradițiile, dar mai ales să le apere și să le reintegreze în societate, ca și ei, la rândul lor, să le transmită cu dragoste la urmași. Părintele referent a punctat și câteva idei despre activitatea social-filantropică a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

În finalul serii, părintele paroh Costel Teodor Bun a mulțumit tuturor preoților prezenți pentru împreună slujire, pentru dragoste și pentru jertfa de a face misiune și printre credincioșii parohiei sale din Tauț, după ce la începutul zilei au fost prezenți si printre credincioșii parohiei Minișel.

Pr. Gabriel Streulea, parohia Șilindia