Pr. Marius Iovan – nou doctor al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 17 octombrie 2016, PC Pr. Marius Iovan și-a susținut teza de doctorat în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Cercetarea întreprinsă de Preacucernicia sa s-a concretizat în teza de doctorat intitulată:Profesor Doctor Iorgu D. Ivan și opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea Dreptului Bisericesc, sub coordonarea PC Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus. Lucrarea a trecut prin toate fazele aprobării prealabile, fiind acceptată pentru prezentare în ședință publică.

Comisia stabilită prin Hotărârea Senatului Universitar, a fost compusă din Președinte, în persoana PC Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, în calitatea sa de decan al instituției academice arădene, iar ca membri: PC Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Dură și Conf. Univ. Dr. Cătălina Mititelu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța, precum și Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

În deschiderea lucrărilor, Părintele decan, pr. Cristinel Ioja, în calitate de gazdă, a salutat invitații, evocând bucuria pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad o trăiește la doar câteva zile distanță față de momentul similar petrecut recent, prin conferirea unui alt titlu de doctor, încât și prin susținerea acestei teze se consolidează școala doctorală, de data aceasta în domeniul Dreptului bisericesc. În sală s-au aflat rude, prieteni, cunoscuți și colegi ai părintelui candidat, de la catedrala episcopală din Deva.

A urmat prezentarea lucrării de către candidat, aceasta având următoarea structură: Introducere; Capitolul I:Evoluţia Dreptului canonic românesc începând cu secolul XIX până la canonistul Iorgu D. Ivan; Capitolul al II-lea: Repere bio-bibliografice. Viața și opera canonistului Iorgu D. Ivan;Capitolul al III-lea: Principalele direcții de cercetare în opera canonică a profesorului Iorgu D. Ivan; Capitolul al IV-lea: Probleme canonice actuale în opera canonistului Iorgu D. Ivan; Capitolul al V-lea: Receptarea operei profesorului doctor Iorgu D. Ivan, lucrarea fiind cuprinsă în 385 de pagini, aparatul critic beneficiind de 1509 note de subsol.

Conform procedurii, a urmat prezentarea referatelor de către fiecare membru al comisiei, lucrarea fiind apreciată pentru rigurozitatea cercetării și actualitatea temei, fiind încheiată cu deliberarea Comisiei, acordarea titlului de doctor în teologie cu calificativul Foarte bine (Magna cum laudae)și cu de depunerea jurământului de către PC. Pr. Marius Iovan.

În încheiere, părintele decan a mulțumit tuturor celor prezenți pentru onoarea făcută Facultății arădene, felicitându-l pe candidat pentru munca de cercetare întreprinsă și pentru frumoasa prezentare care i-a încântat pe membrii comisiei.

La rându-i, noul doctor a ținut să mulțumească comisiei și coordonatorului pentru încredere și pentru întreaga susținere acordată pe tot parcursul cercetării, adresându-le un cuvânt special de mulțumire și celor doi Chiriarhi: ÎPS Arhiepiscop Dr. Timotei al Aradului și PS Episcop Dr. Gurie al Devei și Hunedoarei, pentru grija și binecuvântarea arhierească arătată în tot acest timp.

Pr. Filip Albu

comisie

jur