CONFERINȚA PREOȚEASCĂ DE TOAMNĂ ÎN PROTOPOPIATUL ORTODOX DIN INEU

Cu binecuvântarea şi prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscop al Aradului, preoţii din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Ineu, s-au întrunit joi, 6 octombrie 2016, în cadrul conferinţei preoţeşti de toamnă, conform prevederilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a hotărât ca al II-lea semestru al anului 2016, să fie închinat Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi tipografilor bisericeşti.

Înaintea începerii conferinței, la biserica parohială din Ineu, s-a făcut slujba de Te-Deum începând cu ora 9:00, iar o ora mai târziu s-a ținut conferința la sediul Protopopiatului Ineu.

Conferința a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, iar din prezidiu au mai făcut parte Prea Cuviosul Părinte Teodor Vid, consilier bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului, doamna Angela Borteş, contabil şef la Arhiepiscopia Aradului și părintele protopop Adrian Zaha.

În începutul conferinței, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a cuvântat despre importanța cinstirii și evenimentul omagierii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, atingând mai multe aspecte: importanța locului conferinței în cetatea Sfântului Mitropolit Sava Brancovici, aproape contemporan cu Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul, de pe celălalt versant al Carpaților, mărturisitori amândoi ai unității în credință față de Dumnezeu și devotament față de popor; anul omagial cu tematică foarte importantă, pe careo privim în cadrul unor sărbători civile cu caracter mai larg, anume centenarul comemorării intrării României în Primul Război Mondial, cu sublinierea urmărilor lui, apoi întâlnirea tineretului ortodox din întreaga lume la București, evidențiind importanța contribuției tineretului la viitorul lumii; însemnătatea în context și a Sfântului și Marelui Sinod Ortodox, având în vedere istoria frământărilor religioase și însușirea de către preoți a rezoluțiilor acestora, spre lămurirea întrebărilor și îndepărtatrea criticilor nefondate. Problematica în jurul personalității celui prăznuit, are aspecte pilduitoare și pentru alte perioade, cerând corectitudine potrivit legilor bisericești și statale spre binele general, progresul în știință și cultură, mai ales pe plan național.

În continuare părintele referent Tripa Ciprian, preot slujitor la Schitul Tămand, a prezentat referatul cu tema: Viața, activitatea și opera Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Preoții coreferenți au fost: Pr. Culda Florin, de la parohia Vasile Goldiș, Pr. Bele Radu, de la parohia Bochia, Pr. Slăv Andrei, de la parohia Berechiu și Pr. Trip Răzvan, de la parohia Bocsig-cartier. Aceștia au adăugat câteva idei care nu s-au găsit în cuvintele primului referat.

În încheierea lucrărilor au luat cuvântul doamna Angela Borteş – contabil şef la Arhiepiscopia Aradului și părintele consilier bisericesc Teodor Vid, care au făcut câteva comunicări de ordin administrativ. Părintele Protopop Adrian Zaha a mulţumit ierarhului şi preoţilor prezenţi pentru participare şi buna desfășurare a conferinței.

Preot Gabriel Streulea

image

image

image