IPS Arhiepiscop Timotei prezent la Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 15 Noiembrie, odată cu începerea Postului Nașterii Domnului, la invitația decanului Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarioan V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent la ședința Consiliului Facultății.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte: Informarea decanului; mulțumiri adresate ÎPS dr. Timotei Seviciu pentru sprijinul acordat în manifestările aniversare desfășurate; Restaurarea clădirii Facultăţii de Teologie (acoperişul clădirii, săli de curs, sala festivă, cabinete, curtea facultăţii, sala profesorală); Reamenajarea unui nou loc al bibliotecii facultăţii şi a sălii de lectură; Achiziţionarea de carte teologică şi reviste de specialitate pentru biblioteca facultăţii; Cercetarea ştiinţifică: Studia Doctoralia, Revista Teologia ( este cotată în ERICH PLUS), Anuarul facultăţii, Volumul de studii dedicat celor 25 de ani de învăţământ teologic la Arad; Concertul de colinde; Procesul de învăţământ. Exigenţe; Noile criterii CNADTCU; Întărirea  şcolii doctorale: Simpozionul Şcolii Doctorale; Simpozionul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 08.12.2016; Diverse.

În debutul ședinței, părintele decan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și pentru susținerea acestei școli teologice, asigurându-l de toată cooperarea și ascultarea cadrelor didactice și a studenților.

În cuvântul Său ÎPS Sa a evidențiat câteva aspecte care privesc menținerea școlii teologice în slujba Bisericii, cadrele didactice fiind invitate să-i îndrume și pe studenți în acest spirit, ținând cont de contextul actual în care trăim astăzi.

În continuare, au fost luate în discuție și aprobate acele măsuri care să ducă la coerența sistemului educațional și academic din această instituție academică.

Pr. Filip Albu

img_2586