CERC PASTORAL- MISIONAR ÎN PAROHIA LAZURI

În după amiaza zilei de 18 decembrie 2016 Cercul Pastoral-Misionar Hălmagiu, sub coordonarea preotului Cristian Mihăiță Bacoș, s-au întrunit în parohia Lazuri protopopiatul Sebiș.

La această întrunire s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu fiind prezenți un număr mare de credincioși și autoritățile locale. Preotul Cosmin Roman din parohia Țărmure a susținut următoarele teme:

  1. Împlinirea a trei sute de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și canonizarea sa.
  2. Rolul catehizării tinerilor în pastorație.
  3. Colindul în tradiția poporului Român.

În tratarea temei, părintele arată că Mitropolitul Antim și-a sfârșit viața în întâmplări tragice, în toamna anului 1716. Acuzat că ar fi intrat în legături cu austriecii și că ar fi uneltit împotriva turcilor și a domnului fanariot, a fost arestat și închis în temnița palatului. A fost condamnat la exil în muntele Sinai, fiind ridicat în miez de noapte și dus ,, cu carul ” sub paza unor turci. Nu a ajuns să-și ispășescă pedeapsa penru că ostașii turci care îl duceau spre locul exilului l-au ucis, aruncându-i trupul într-un râu în apropierea Adrianopolului. În felul acesta și-a sfârșit viața mucenicește. La 21 iunie 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe Mitropolitul Antim în rândul sființilor, fiind prăznuit în fiecare an în ziua de 27 septembrie.

În tratare celei de a doua teme, catehizarea copiilor și tinerilor întodeauna a avut un rol însemnat în lucrarea misionară a creștinismului. Din primele secole creștine apar o serie de instituții eclesiale abilitate să contribuie la catehizarea creștinilor. Ele îi pregăteau pe neofiți – adică pe cei nebotezați, păgâni sau eretici, ca după o perioadă de pregătire spirituală, să primească Taina Sfântului Botez și să devină membri deplini ai bisericii Creștine.

În tratarea celei de a treia teme, părintele ne vorbește despre colindul românesc care este o neprețuită zestre spirituală pe care o moștenim din moși – srămoși. El este sfânt pentu că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. Din vremuri vechi, colindele, datinile și obiceiurile noastre de Crăciun au fost o adevărată școală de virtuți morale, întărind simțămintele de bună înțelegere. În colinde, simplitatea, ușurința și cursivitatea versurilor populare exprimă o mare bogăție de idei, într-o formă plină de frumuseți artistice, în care figurile de stil abundă, comparațiile se întrec una pe alta, iar epitetele și diminutivele nu lipsesc aproape din nici un vers. Este, de altfel, tot ceea ce dă gingășie, frumusețe, farmec și duioșie colindelor.

În încheierea slujbei Sfântului Maslu, preoții au cântat colinde tradiționale de Crăciun.

Părintele paroh Silviu Buda a mulțumit preoților prezenți, oficialităților locale și credincioșilor.

Preot Cristian- Mihăiță Bacoș