Sărbătoarea Hramului Facultății de Teologie din Arad

Fidelă tradiției școlilor teologice din Patriarhia Română, care serbează în chip deosebit prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaciu” din Arad a desfășurat un program liturgic și teologic-cultural în ziua de 30 ianuarie 2017, cu ocazia acestui hram.

Astfel, cu binecuvântarea și cu participarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, a fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii în vechea Catedrală a orașului, aici fiind prezenți: cadrele didactice, studenții, elevii și ostenitori ai școlilor teologice arădene, atât ai instituției academice amintite cât și a Seminarului Teologic arădean.

La vremea predicii, ÎPS Sa a evocat câteva din bogatele semnificații ale acestei sărbători, puse sub genericul „Unitate în mărturisirea Tradiției Bisericii”: „Pomenirea acestei troițe de arhierei arată necesitatea păstrării tradiției celei vii a Bisericii, în care Hristos, ieri și azi și în veci este același, ceea ce ni revelează ca buni îndrumători în viața și învățătura noastră, întru unitatea Trupului lui Hristos-Biserica Sa. Tocmai de aceea, textul evanghelic propus a se citi astăzi vorbește de șfeșnicul care se pune într-un loc de unde să lumineze tuturor celor din casă și nu sub obroc. De aici înțelegem că acești corifei ai Părinților Bisericii, prin viața și teologia lor, au rămas ca făclii luminătoare peste veacuri. De aceea și noi suntem chemați să păstrăm dreapta credință a Bisericii și să o arătăm lumii”.

La finalul slujbei liturgice a fost oficiat un parastas pentru ierarhii, dascălii, ctitorii, absolvenții și ostenitorii școlilor teologice arădene, care, peste veacuri, au purtat lumina învățăturii lui Hristos Domnul.

Festivitățile au continuat în Aula Facultății, unde s-au desfășurat celelalte activități programate. În deschiderea acestora, părintele decan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja a mulțumit invitaților prezenți: ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, doamnei rector Ramona Lile, pentru tot sprijinul acordat Facultății de Teologie, concretizat în multiplele amenajări ale spațiilor de învățământ, acestea arătându-se acum ca adecvate procesului academic.

Invitată la cuvânt, doamna rector a mulțumit pentru invitație, felicitând pe IPS Arhiepiscop Timotei, cât și conducerea Facultății din Arad, pentru dezvoltarea acestei instituții venerabile, ceea ce duce firesc și la creșterea prestigiului Universității. De asemenea, a fost manifestată dorința de rodnică colaborare și în continuare între Universitate și Arhiepiscopie, întru promovarea valorilor comune.

Părintele prof. Călin Teuca, directorul seminarului arădean  a evocat, la rându-i, aceeași bucurie a conlucrării dintre cele două instituții teologice.

Disertația îndătinată a aparținut părintelui arhidiacon asistent drd. Tiberiu Ardelean, fiind pusă sub genericul Rugăciunile dipticelor după Prefacere – asemănări și deosebiri în cele două Liturghii, a Sf. Ioan Gură de Aur și a Sf. Vasile cel Mare. Din cele prezentate amintim aici următoarele: „Observăm că în rugăciunea dipticelor din cele două părți principale ale Liturghiei, se cere ca Dumnezeu să primească mijlocirile sfinților pentru noi ,,pentru ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule”. Dacă Sf. Ioan ne dă două direcţii foarte clare și foarte bine delimitate, cea a mulţumirii și cea a cererii, Sf. Vasile cel Mare stilizează într-un mod direct, textul rugăciunii dipticelor, claritatea și acuratețea sensului pomenirii sfinţilor este scutită de orice fel de interpretare”.

Apoi, a urmat un scurt moment artistic în care au fost recitate, de către elevii seminariști, trei texte emblematice din cei trei mari părinți sărbătoriți, intercalate de trei piese corale interpretate  de corala bărbătească a Facultății, condusă de arhid.asist.dr. Tiberiu Ardelean.

Cuvântul de încheiere a aparținut  ÎPS Arhiepiscop Timotei, care a mulțumit lui Dumnezeu pentru această unitate dintre Biserică și Școală, cât și pentru dăinuirea acestei comuniuni, spre care trebuie să tindem mereu. Ea dă mărturie și despre unitatea noastră națională, de care s-a făcut pomenire de curând. Tocmai de aceea hramurile catedralelor din țară sunt închinate acestei serbări a unității, sugerate atât de cea a Sfintei Treimi (Arad și Sibiu) cât și de cea a Sfinților Trei Ierarhi (Iași și Timișoara). Tot în acest context, Chiriarhul, ca unul ce şi-a făcut studiile la Institutul Teologic din Bucureşti sub arhipăstorirea regretatului Patriarh Justinian, s-a referit, în acest an comemorativ, la grija pe care a avut-o permanent faţă de învăţământul teologic, cinstind în mod deosebit praznicul de astăzi.

Protos. Dr. Iustin Popovici

Pr. Dr. Filip Albu

image

image

image

image