Cercuri pedagogice ale profesorilor de religie din Arad

Pe parcursul lunii martie 2017, două unităţi de învăţământ din Arad (Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” şi Liceul Teoretic „A. Muller Guttenbrunn”) au găzduit, în cadrul cercurilor pedagogice programate pentru semestrul II, activităţi metodice ale profesorilor care predau disciplina Religie ortodoxă la ciclul gimnazial şi liceal. Activităţile susţinute de cele două cadre didactice (prof. Lupu Iuliana şi Slev Ioan), la cl. a V-a şi a IX-a, au avut următoarea tematică: „Metoda cubului din perspectiva abordării interdisciplinare” şi „Metode nonformale folosite în predarea religiei”.

În cadrul tematicii, profesorii au abordat, împreună cu educabilii, următoarele conţinuturi: Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre – Sf. Apostol Andrei şi Muzica în viaţa tinerilor, propunând metode didactice atractive şi centrate pe elev, care au condus la realizarea obiectivelor propuse. Întâlnirile metodice s-au bucurat şi de prezenţa directorilor unităţilor de învăţământ (prof. Nincu Ionel şi prof. Stoica Mario) care au făcut aprecieri asupra activităţii celor două cadre didactice şi au prezentat istoricul şcolilor. Cadrele didactice au făcut o analiză obiectivă a activităţilor  desfăşurate şi i-au felicitat pe cei doi propunători pentru prestaţia didactică. Inspectorul şcolar-arhid. prof. Sirca Florin a prezentat, în final,  calendarul activităţilor pentru lunile aprilie-iunie 2017 şi  stabilit, împreună cu participanţii, termene legate de desfăşurarea etapei judeţene a olimpiadei de religie şi a acţiunii „Marşul pentru viaţă – 2017”.

 Inspector şcolar,

arhid. prof. Sirca Florin