Părintele Stelian Tofană a conferențiat la Arad

Părintele Stelian Tofană, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut duminică, 12 martie 2017, o conferință publică de excepție la Sala „Ferdinand” a Primăriei Aradului. A fost o conferință biblică despre eshatologia creștină ce a captivat atenția participanților prin implicațiile academice, pastorale și existențiale ale temei. Distinsul invitat a arătat că atunci când „ne gândim la întoarcerea lui Hristos și la judecata Sa finală, care va manifesta, până la ultimele sale consecințe, binele pe care fiecare l-a făcut sau a omis să îl facă în timpul vieții sale pământești, percepem că ne aflăm în fața unui mister care ne depășește, pe care nu reușim nici măcar să îl imaginăm. Însă dacă reflectăm bine asupra acestei realități, ea nu poate decât să lărgească inima unui creștin și să constituie un mare motiv de mângâiere și de încredere”. Părintele Tofană a arătat că „mântuirea înseamnă a ne deschide lui Iisus și El ne mântuiește; dacă suntem păcătoși – și suntem cu toții – îi cerem iertare și dacă mergem la El cu voința de a fi buni, Domnul ne iartă. Însă pentru aceasta trebuie să ne deschidem la iubirea lui Iisus, care este mai puternică decât toate celelalte lucruri”.

Iubirea lui Iisus Hristos este mare, iubirea lui Iisus este milostivă, iubirea lui Iisus iartă; dar tu trebuie să te deschizi și a ne deschide înseamnă a ne căi, a ne acuza de lucrurile care nu sunt bune și pe care le-am făcut. Domnul Iisus s-a dăruit și continuă să ni se dăruiască, pentru a ne umple de toată milostivirea și harul Tatălui. Deci noi suntem cei care putem deveni într-un anumit sens judecători ai noștri, autocondamnându-ne la excluderea de la comuniunea cu Dumnezeu și cu frații. De aceea, a îndemnat Părintele Tofană „să nu încetăm să veghem asupra gândurilor noastre și asupra atitudinilor noastre, pentru a pregusta încă de acum căldura și strălucirea feței lui Dumnezeu – și acest lucru va fi foarte frumos – pe care în viața veșnică o vom contempla în toată plinătatea sa”.

Înainte, gândindu-ne la această judecată care începe acum, care deja a început. Înainte, făcând în așa fel încât inima noastră să se deschidă lui Iisus Hristos și mântuirii Sale; înainte fără frică, pentru că iubirea lui Iisus Hristos este mai mare și dacă noi cerem iertare de păcatele noastre, El ne iartă. Așa este Iisus Hristos.
Arhim. Teofan Mada

image

image