PREOTUL PROSESOR IOAN AGEU – MĂRTURISITOR AL TEMNIŢELOR COMUNISTE- EVOCAT ÎN PAROHIA BUHANI

Duminica a 4-a după Paşti, a reprezentat, un moment cu o bogată însemnătate pentru credincioşii Parohiei Buhani, Protopopiatul Sebiș. Astfel, în prezența unui însemnat număr de credincioși a fost oficiată – în biserica parohială cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților‘‘- Sfânta Liturghie de către preotul paroh Valentin Herbei și oaspetele de seamă al parohiei, în persoana Arhid. Florin Sirca – Inspector de Religie la ISJ Arad, urmată de slujba de parastas în memoria celui care a fost fiu al satului – Preotul profesor Ioan Ageu- întemnițat în închisorile comuniste, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veșnice.
În cadrul Sfintei Liturghii, pornind de la Evanghelia Duminicii, Arhid. Florin Sirca a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat însemnătatea credinței în viața omului precum și ajutorul pe care omul îl primește aflându-se în comuniune cu Dumnezeu, în Biserică, și unde prin Sfintele Slujbe omul se împărtășește din iubirea și harul PreaSfintei Treimi și învață să fie acea mână întinsă a lui Hristos pentru fiecare din semenii săi aflați în neputințe.
În cele ce au urmat a fost oficiată slujba parastasului, la împlinirea celor 7 ani de la trecerea la cele veșnice a Preotului Profesor Ioan Ageu, fiu al satului Buhani, care își doarme somnul de veci în cimitirul satului, și care a fost întemnițat în închisorile comuniste, vreme de 16 ani (1948-1964).
În cuvintele rostite la finalul slujbei parastasului, preotul paroh a subliniat personalitatea Părintelui Ioan Ageu, fost profesor la Academia Teologică din Arad, și care alături de ceilalți martiri ai închisorilor comuniste, pe care în chip deosebit Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât a-i comemora în acest an prin declararea anului 2017 ca An Comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.
Ei sunt și vor rămâne înaintea noastră vrednice modele de mărturisire jertfelnică spre care trebuie să privim cu evlavie și a căror mărturisire pilduitoare se cuvine să o imităm, mai ales în contextul vremurilor actuale, când societatea tinde să uite de Dumnezeu.
Părintele Profesor Ioan Ageu, va rămâne în conștiința celor ce l-au cunoscut ca o persoană discretă, modestă, retrasă, și care a căutat împotriva suferințelor sale, să-l mărturisească pe Dumnezeu nu doar la catedra Academiei Teologice arădene, ci și în temnițele în care și-a petrecut cei 16 ani de detenție – Jilava, Arad, Timişoara, Capu Midia, Aiud, iar după eliberare în mod tăcut printr-un exemplu pilduitor, poate neînțeles de mulți, ca expresie a suferințelor ce și-au pus amprenta în anii de detenție.
Printre mărturisirile Părintelui Liviu Brânzaș în cartea Raza din catacombă, referindu-se la Părintele Ioan Ageu, se amintește că – Aiudul a fost catedra teologică a Părintelui Ioan Ageu. Aici, Părintele Ageu ținea cursuri de teologie printre deținuți, în mod metodic și cu o deosebită punctualitate.
Părintele Ioan Ageu, va rămâne mereu în conștiința locuitorilor din Buhani, un fiu vrednic al acestui sat, care continuă și dincolo de hotarul morții să ne învețe în chip tăcut teologia iubirii și a jertfei mărturisitoare.
Tocmai de aceea și noi, credincioșii satului Buhani, făgăduim că nu îl vom da uitării, ci ca răspuns al înțelegerii învățăturii și a vieții sale pilduitoare vom săvârși, neîncetat „Pomenirea lui din neam în neam!”, a declarat părintele paroh.

image

image

image