Simpozion național studențesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad se desfășoară în zilele de 8-9 mai 2017, Simpozionul național studențesc intitulat Teologia icoanei în contextul mediatic actual. Modele de teologi ortodocși români din a doua jumătate a sec. XX. Tema Simpozionului este pusă în acord cu tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române spre dezbatere și analiză teologică în anul 2017.

La acest simpozion teologic participă, cu referate științifice de specialitate, studenți de la 9 facultăți de teologie din țară: București, Sibiu, Cluj, Iași, Oradea, Craiova, Târgoviște, Alba-Iulia și Arad, precum și de la 2 departamente de teologie ortodoxă: Timișoara și Caransebeș.

Lucrările Simpozionului au început luni dimineața la ora 9, prin săvârșirea Te-Deum-ului de mulțumire adus lui Dumnezeu în capela Facultății de Teologie din Arad cu hramul „Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Mare Mucenic Mina”, la care a luat parte și Întâistătătorul eparhiei arădene, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Soborul părinților slujitori a fost format din Părintele Decan, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Părintele Director de Departament, Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru, Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, Directorul Școlii Doctorale și Arhid. Asist. Univ. Drd. Tiberiu Ardelean. În cuvântul său, de la sfârșitul Te-Deum-ului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a subliniat importanța unei astfel de manifestări teologice studențești la Arad, într-o perioadă plină de lumină și de bucurie, cum este cea pe care o traversăm acum, perioada pascală, în anotimpul dătător de nădejde al primăverii, adresând un cuvânt de salut și de binecuvântare studenților teologi din țară, precum și cuvânt de mulțumire ierarhilor și profesorilor care i-au binecuvântat, i-au călăuzit și i-au delegat să conferențieze la Arad. Înaltpreasfinția Sa a amintit faptul că desfășurarea lucrărilor acestui Simpozion teologic tocmai în ziua prăznuirii Sfântului Evanghelist Ioan Teologul este un îndemn în ceea ce privește devenirea tinerilor studenți teologi.

La ora 10, în Sala Festivă a Facultății de Teologie a avut loc deschiderea lucrărilor Simpozionului studențesc. La prezidiu s-au aflat: Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Părintele Decan al Facultății, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Părintele Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru, Directorul Departamentului Discipline Teologice al Facultății, Părintele Arhidiacon Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, precum și studenții Florin Avram și Ionuț Mîlcomete, ca reprezentanți ai studenților Facultății de Teologie din Arad.

 În deschiderea lucrărilor, Părintele Decan, Prof. Dr. Cristinel Ioja a salutat prezența studenților teologi din țară la lucrările acestui Simpozion, subliniind importanța unei astfel de manifestări științifice adresate studenților, fapt care demonstrează buna conlucrare dintre Facultățile de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române. Exprimând bucuria acestei întâlniri, Preacucernicia Sa a evidențiat faptul că tinerii teologi sunt chemați să-L mărturisească pe Hristos într-o lume secularizată și globalizată, devenind icoane vii pentru lumea de astăzi. La sfârșitul cuvântului său, Părintele Decan a prezentat un scurt istoric la Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, continuatoarea vechii Academii Teologice din acest oraș.

 A urmat cuvântul de salut adresat de către Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile. Domnia sa a arătat astfel că Facultatea de Teologie din Arad se impune prin forța evenimentelor pe care le organizează, dovadă fiind și această manifestare academică, organizatorii fiind elogiați pentru modul în care au gândit-o și au realizat-o.

Au urmat la cuvânt cei doi reprezentați ai studenților arădeni care au adresat mulțumiri Întâistătătorului eparhiei noastre, conducerii Universității arădene și Facultății de Teologie pentru sprijinul pe care l-au acordat studenților în realizarea acestei manifestări, salutându-i pe colegii lor din țară  care au răspuns invitației.

Părintele Conf. Dr. Caius Cuțaru, în calitatea sa de Director de Departament a arătat că profesorii Facultății sunt întotdeauna alături la toate manifestările studențești, exprimând bucuria de a avea la Arad studenți teologi din întreaga țară.

 A urmat cuvântul Părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean care, în numele organizatorilor acestui simpozion, a transmis felicitări participanților, invitându-i pe oaspeți să păstreze în inimile lor chipul blând al Arhiepiscopului Aradului precum și dragostea frățească a colegilor lor de la Arad.

De la ora 11, Simpozionul continuă cu susținerea lucrărilor pe secțiuni. Astfel, ziua de luni, reunește în programul Simpozionului științific studențesc 3 secțiuni, moderate de către cadrele didactice universitare de la Facultatea de Teologie din Arad: Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru, Arhid. Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean și Lect. Univ. Dr. Adrian Murg.

Lucrările Simpozionului studențesc de la Arad se încheie în ziua de marți, 9 mai 2017, prin 2 secțiuni de referate, moderate de Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu

 DSC_1071

DSC_1073

DSC_1089

IMG_2921

DSC_1103

DSC_1108

18387140_1665126243517394_212333489_n

18449994_1665126100184075_72047825_n