Cerc pastoral la Parohia Frumușeni

Parohia Frumușeni, protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 02.07. 2017 întrunirea preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I.

Întrunirea a debutat la ora 1800, în biserica parohială, prin oficierea slujbei Vecerniei săvârşită de preoţii prezenţi, la finalul căreia părintele Petru Berceanu de la Parohia Vladimirescu a prezentat referatul cu tema Icoana în cultul ortodox: afirmare a credinței ortodoxe, chemare la rugăciune și sfințenie, frumusețe a Casei Domnului.

Tema se încadrează în tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în acest an, închinat iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română

În începutul referatului părintele a vorbit despre faptul că Ortodoxia este mărturisirea iubirii lui Dumnezeu Care devine Om pentru ca pe noi să ne îndumnezeiască, să ne sfinţească. Sfinţii Părinţi ne arată că Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut, Cel veşnic S-a făcut Om pentru ca pe noi să ne mântuiască. A luat trup pământesc ca nouă să ne dăruiască duh ceresc, S-a coborât la noi pe pământ pentru a ne înălţa pe noi la ceruri, S-a împărtăşit de viaţa noastră amestecată cu moartea, ca să ne dăruiască viaţa Lui cea fără de moarte. Sfintele icoane nu sunt doar o podoabă în biserică, adică un mijloc estetic de a înfrumuseţa biserica. Sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credinţe, încât nimeni nu poate fi ortodox dacă nu cinsteşte sfintele icoane. Ele nu se adaugă la credinţa ortodoxă ca o anexă, ci exprimă credinţa ortodoxă într-o formă completă, nu numai sub formă de măr-turisire a credinţei ca mijloc de pomenire sau memorie vizuală, ci şi sub formă de rugăciune ca cinstire a sfântului al cărui chip este zugrăvit pe icoană.

Totodată în icoană noi nu pictăm doar trupul lui Hristos văzut cu ochii trupeşti, ci pictăm şi slava Sa sugerată de nimbul sau aureola din jur, dar şi de fondul luminos al icoanei care este de aur. Pictăm deodată trupul care a fost văzut cu ochii trupeşti, dar şi slava sau lumina necreată care nu se vede cu ochii trupeşti, ci numai cu ochii credinţei. În viaţa Bisericii Ortodoxe, nu numai locaşul liturgic este împodobit cu sfinte icoane, ci şi casa familiei creştine, numită simbolic „biserica de acasă”,unde se recomandă să se adune zilnic la rugăciune toată familia: părinţii, împreună cu toţi copiii şi cu bunicii. Rugăciunea în faţa sfintelor icoane este mai intimă şi mai profundă, deoarece icoanele ne arată că sfinţii sunt aproape de noi, în faţa noastră. Săvârşită cu smerenie şi evlavie deplină, rugăciunea în fața sfintelor icoane ne aprinde inima de credință şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, de Maica Domnului, de Sfinţii lui Dumnezeu și ne ajută să iubim pe toţi oamenii, întrucât toţi sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu și chemați la asemănarea cu El prin harul Duhului Sfânt.a mai menționat părintele referent.

În încheiere, părintele Viorel Higioșan, preot paroh al parohiei Frumușeni, a mulțumit părintelui Petru Berceanu pentru referatul prezentat, pentru frumoasele cuvinte și îndemnuri puse la sufletul celor prezenți. Totodată printele paroh a mulțumit preoților și credincioșilor prezenți pentru împreună- rugăciune și pentru momentele de înălțare duhovnicească. Seara s-a încheiat cu o agapă oferită de parohia gazdă.

Pr. Ilota Sorin, Parohia Aluniș

Fotografie0006

Fotografie0007

Fotografie0008