CERC PASTORAL –MISIONAR IN PAROHIA LALAȘINȚ

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, cercul pastoral-misionar Lipova, coordonat din încredințarea ÎPS Timotei de către Preacucernicul Părinte Farcaș Teodor s-a întrunit joi 20 iulie în parohia Lalașinț.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit slujba Vecerniei, la care au participat credincioşi din parohia Lalașinț . 

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca  „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti  şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”,  preotul Ungureanu Cristian de la parohia Zăbalț a susținut referatul cu tema: Patriarhul Justinian ca apărător al Bisericii în timpul unui regim ostil religiei și Bisericii. În cuvântul său părintele arăta: Patriarhul Justinian a fost întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române timp de aproape trei decenii,  într-un moment când se întrezăreau prefaceri adânci în ţară şi în lume.Cârmuitor în vremuri tulburi, înalta faţă bisericească a avut dificila misiune de a conduce corabia bisericii . Colegiu Electoral Bisericesc, întrunit în capitala ţării, la 24 mai 1948, a ales arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al României pe mitropolitul Moldovei Justinian Marina, „care s-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului şi al Bisericii, printr-o blândeţe părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost chemat dovezi de neclintită ascultare faţă de Sfântul Sinod şi de supunere faţă de legile ţării” (din Gramata Sinodală de instalare). Din documentele întocmite de fosta Securitate reiese că Justinian Marina, înscăunat ca Patriarh al Romăniei în vara lui 1948, s-a preocupat de soarta preoţilor aflaţi în temniţele comuniste.

Seara s-a încheiat cu o agapă la care au participat atât preoții cât și credincioșii prezenți.

Pr. Ardeuan Florin

dav
dav