Cerc misionar în parohia Crocna

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit, în după-amiaza zilei de duminecă 27 august, la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din parohia Crocna, protopopiatul Sebiş.
În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşii din parohia Crocna şi parohiile învecinate.Răspunsurile la strană, au fost date de Grupul „Trifon Lugojan” care la sfârșitul Sfintei Taine a prezentat și un frumos recital de pricesne.
Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”, preotul Rocsa Sebastian de la parohia Pescari a susținut următoarele teme: 1.Icoana în cultul ortodox: afirmare a credeinței, chemare la rugăciune și frumusețe a Bisericii.2.Despre virtutea nădejdii.
În susținerea temei părintele spunea: Icoana este o fereastră către Dumnezeu, către Împărăția cerurilor.Chipul Maicii Domnului și cele ale sfinților din icoane este chipul omenesc îndumnezeit, copleșit de lumina dumnezeiască a Împărăției lui Dumnezeu.Fără icoană ne putem rătăci de la adevăratul Dumnezeu, închipuindu-ne fiecare, după mintea, priceperea și credința sa, un Dumnezeu care, de cele mai multe ori, este unul plăsmuit de imaginația noastră. Așa încât riscul idolatriei este mult mai mare fără icoană, omul fiind tentat să-și “închipuie” un dumnezeu „convenabil”, după propriile dorințe și nevoi.Credincioșii vor astfel să aibă cu ei, nu numai cuvântul lui Hristos până la sfârșitul veacurilor, ci și fața Lui umană.
Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.
În finalul întâlnirii, preotul paroh Bej Florin a mulţumit tuturor pentru participare.​
Moţ Aurelian Iulian

image