CONFERINȚA PREOȚEASCĂ DE TOAMNĂ A PREOȚILOR DIN PROTOPOPIATUL SEBIȘ

Luni, 23 Octombrie 2017, în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, din Sebiș, a avut loc conferința de toamnă a preoților din Protopopiatul Sebiş.
În prima parte a întâlnirii, începând cu ora 9,00, a fost săvârșită slujba de Te-deum, de către Preasfințitul Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de un sobor de preoți și diaconi.
În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea, a deschis lucrările conferinței preoțești de toamnă, prin rostirea unui cuvânt de bun venit – delegației chiriarhale, în frunte cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, însoțit de Pr. Silviu-Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, și Arhid. Tiberiu Ardelean – Inspector Eparhial.
Astfel, Preaonoratul Părinte Protopop, a mulțumit mai întâi ÎnaltPreasfințitului Părinte Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului, pentru părinteasca purtare de grijă față de preoții Protopopiatului Sebiș, adresând totodată alese mulțumiri și urări de bun venit și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, care este prezent pentru prima oară în cadrul conferințelor preoțești ale preoților Protopopiatului Sebiș, adresând în acest sens și urarea unei activități rodnice în ogorul eparhiei arădene.
La rândul său, Preasfințitul Părinte Emilian, care a prezidat lucrările conferinței preoțești, a transmis binecuvântarea Întâistătătorului eparhiei arădene – a ÎnaltPreasfințitului Părinte Timotei – care l-a delegat spre a lua parte la conferința de toamnă a preoților din Protopopiatul Sebiș, exprimându-și bucuria de a se găsi în mijlocul tuturor preoților din Protopopiatul Sebiș, amintind că au mai fost și alte prilejuri de întâlnire cu preoți ai acestui Protopopiat, prin vizitele de cunoaștere în unele parohii, pe care Preasfinția sa le-a efectuat în cele trei luni de când se găsește în Arhiepiscopia Aradului, dar și în zilele imediat următoare calamităților din 17.09.2017, care au afectat mai multe locașuri de cult din acest Protopopiat și Eparhie.
Totodată, Preasfinția sa, i-a asigurat pe preoții Protopopiatului Sebiș, de disponibilitatea cu care prin binecuvântarea ÎnaltPreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, își manifestă deschiderea conlucrării cu clericii acestui Protopopiat și ai întregii Eparhii a Aradului, spre împlinirea înaltelor așteptări ale binecredinciosului popor român, Patriarhul Justinian constituind un reper exemplar în acest sens.
În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica anului omagial 2017, care în a doua parte este închinat evocării patriarhului Justinian și apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului”, Pr. Marian Ciucur de la Parohia Buteni a susținut referatul principal cu titlul: „Justinian Patriarhul – apărător al bisericii în timpul perioadei comuniste”.
În cadrul referatului, dincolo de aspecte biografice ale patriarhului Justinian, s-au punctat principalele realizări din timpul celor 29 de ani de patriarhat care, dincolo de opreliștile regimului comunist, au crescut prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină, iar Patriarhul Justinian a devenit o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii.
Personalitate complexă, Patriarhul Justinian, a dat dovadă de mult curaj în fața regimului și autorităților comuniste, căutând să apere unitatea și misiunea Bisericii, locașurile de cult și clericii persecutați, arestați, și alungați din mănăstiri și parohii, o grijă deosebită manifestând atât pentru restaurarea și înfrumusețarea bisericilor și activitatea social-misionară a Bisericii atât în țară cât și față de românii aflați în diaspora.
Eforturile depuse pentru o educație religioasă de calitate, din partea Patriarhului Justinian, se relevă și atât prin numărul impresionant de cărți religioase publicate, cât și prin numărul școlilor cu profil teologic înființate, deși autoritățile înăspriseră cenzura.
În cele ce au urmat, au fost aduse completări de către preoții coreferenți – Pr. Bej Florin de la Parohia Crocna, Pr. Coșeri Bogdan de la Parohia Cuied, Pr. Curechian Alin de la Parohia Cil, Pr. Zadic Andrei de la Parohia Brusturi.
Părintele Andrei Zadic, a evocat chipul preotului arădean – Pr. Ic. Stvr. Ioan Hornea – poet și mărturisitor al credinței ortodoxe în Hristos în timpul regimului comunist, iar Părintele Alin Churechian, a făcut o incursiune în lungul șir al chipurilor de clerici care au mărturisit și apărat credința ortodoxă în Hristos, în timpul regimului comunist, amintind și chipuri ale unor preoți și monahi arădeni precum – Ierom. Iov Volănescu – trăitor la mănăstirea Hodoș-Bodrog, iar după detenție numit preot paroh la Agrișu Mic; Pr. Prof. Ilarion V. Felea – Rector al Academiei Teologice din Arad; Pr. Sinesie Ioja, din Neagra, jud. Arad, preot paroh în Parohia Rănușa, și mulți alții.
Totodată părintele a amintit de chinurile cumplite prin care cei mai mulți, au avut să le îndure în închisoarea de la Aiud, cunoscută sub numele de „cetatea morții”, și „antimisul neamului românesc”.
Pr. Florin Bej a punctat alte aspecte legate de activitatea Patriarhului Justinian precum – înființarea Fondului Central Misionar, – inițierea și coordonarea noului „Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române” ș, dar și grija deosebită față de restaurarea, conservarea, bisericilor și mănăstirilor și a monumentelor istorice, concretizată printr-un număr mare de lăcașe de cult restaurate și conservate, făcând exemplificare directă cu cele restaurate și înfrumusețate în acele vremuri la nivelul Episcopiei Aradului.
Părintele Bogdan Coșeri a făcut referire îndeosebi la perioada de devenire a Patriarhului Justinian, de la naștere până la alegerea sa ca Patriarh al României subliniind că acesta era un om al realităților practice, lucru dovedit în calitate de arhiereu vicar și mitropolit al Moldovei, dar și părinte al orfanilor.
Concluzionând, Preasfințitul Părinte Emilian, a împărtășit și alte amănunte legate de viața și activitatea Patriarhului Justian, atât de pe vremea când acesta activa ca preot la Vâlcea cât și multiplele realizări ce s-au înfăptuit în ceea ce privește lucrarea Bisericii în vremuri potrivnice, prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire -Patriarhul Justinian.
Totodată, pilda Patriarhului Justinian trebuie să ne motiveze spre a sluji responsabil – spunea Preasfinția sa – împlinind misiunea și chemarea pe care și astăzi ca și atunci, Biserica Ortodoxă – prin slujitorii ei – o are, iar preoții sunt chemați să-și aducă aportul la o slujire atentă, dinamică, unitară și responsabilă în propovăduirea Evangheliei lui Hristos.
În cele ce au urmat, au fost discutate probleme de natură administrativ-misionară. Preaonoratul Părinte Protopop, a exprimat recunoștința, preoților și credincioșilor de la parohiile afectate de calamități, pentru purtarea de grijă a ÎnaltPreasfințitului Părinte Timotei, a Preasfințitului Părinte Emilian, și a ostenitorilor Centrului eparhial, care pe lângă vizitele făcute în parohiile afectate, au sprijinit atât financiar cât și prin consiliere eforturile preoților și comunităților parohiale în vederea reparațiilor impuse la lăcașele de cult afectate.
De asemenea, au mai fost făcute și alte comunicări de către Părintele Inspector eparhial – Arhid. Tiberiu Ardelean, și Pr. Silviu-Nicolae Faur – Consilier administrativ – bisericesc.
Întrunirea s-a încheiat prin împreuna cântare „Apărătoare Doamnă” și binecuvântarea arhierească.

Pr. Valentin Herbei

image

image

image

image