Hramul bisericii istorice și hirotonie întru ieromonah la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

În ziua praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent în mijlocul obştii monahale şi pelerinilor de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hramul bisericii celei vechi.

Cu acest prilej binecuvântat, Chiriarhul a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte: arhim. Teofan Mada, vicarul administrativ și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Aradului, protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii, arhim. Nestor Iovan, protos. Iustin Popovici, consilier cultural la Centrul Eparhial, pr.dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, preot Traian Micoroi, parohul Catedralei Vechi din Arad, protos. Chiril Mihalyi, preot Gabriel Gosta, parohia Șimand, arhid. Tiberiu Ardelean, arhid. Gherasim Tompa, ierod. Nicolae Tang, diac. Paul Orădan și diac. Viorel Herlo.

Cuvântul de învățătură rostit de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a fost pus sub titlul ,,Maica Domnului și Biserica” (cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Evr. 7; Luca 10-11), sau raportul dintre Vechiul și Noul Testament, adică între simbol și realitate, prefigurare și împlinire, Maica Domnului fiind personalitatea de referință cea mai expresivă prin virtuțile ale căror reprezentări arată sensurile vieții religioase, ca de pildă, ea însăși fiind numită Chivot, păstrătoare de daruri sfinte, Biserică sfințită, corabie purtătoare peste valurile vieții, sfeșnic de lumină dumnezeiască, masa Pâinii cerești. Templele popoarelor din vechime și mai ales Templul din Ierusalim, concentrau atât ca instituții, cât și ca edificii, valorile material și cele spirituale, tezaurele pe care conducătorii trebuiau să le folosească cu chibzuință spre binele general. Așișderea, și biserica să contribuie la desăvârșirea binelui. Maica Domnului devine și a Bisericii, care este Trupul tainic al Domnului, întrucât prin ea Dumnezeu s-a făcut Om. Astfel, este Maica tuturor celor care fac parte din Biserică și se împărtășesc de darurile acesteia. Istoria bisericească însăși, dovedește acest lucru, ceea ce praznicul de astăzi consemnează cu prisosință, a amintit Înaltpreasfinția Sa.

Cu acest prilej, Chiriarhul a oficiat hirotonia întru Ieromonah a ierodiaconului Nicolae Tang, vieţuitor la această mănăstire şi lector universitar la Facultatea de Teologie din Arad, iar la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit întru duhovnic.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de studentul teolog Ștefan-Ioan Muț.

În acest cadru sărbătoresc a fost sărbătorită astăzi de către vieţuitorii şi pelerinii arădeni ocrotitoarea Sfintei Mănăstiri a Bodrogului, care de altfel este ocrotitoarea tuturor mănăstirilor şi a tuturor monahilor, este de fapt prima monahie, ea trăind în Sfânta Sfintelor o viaţă desăvârşită, model de viaţă la care este chemat orice monah sau monahie.

La final, în numele tuturor vieţuitorilor şi credincioşilor prezenţi, părintele stareţ Grigorie Timiş, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru slujire la hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru toată dragostea şi purtarea de grijă faţă de obştea monahală din această străveche vatră monahală, întregului sobor de slujitori și tuturor credincioșilor pentru participare.

Scurt istoric al bisericii vechi

Aceasta este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a sec. XIV, mai precis din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc  bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din sec. XIV şi în Ţările Române. Amintim şi faptul că două din bisericile mănăstirilor Sfântului Munte poartă acelaşi hram; lucru care ne îndreptăţeşte să evidenţiem legătura acestui străvechi aşezământ monahal din partea de Vest a ţării, cu lumea bizantină.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19