Vizită chiriarhală și binecuvântare de lucrări în Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” din Buhani, Protopopiatul Sebiș

În Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților), Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei Buhani, Protopopiatul Sebiș, dând curs invitației preotului paroh și a credincioșilor comunității parohiale, de a  binecuvânta lucrările de reabilitare efectuate în ultimii 8 ani la lăcașul de cult cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” precum și la oficiul parohial.

La primele ore ale dimineții, în sunetele clopotelor, Întâistătătorul eparhiei arădene a fost întâmpinat cu multă bucurie de un ales sobor de preoți  și diaconi, de oficialități centrale și locale precum și de un număr mare de credincioși.

Cu acest prilej Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, dimpreună cu soborul preoților: Pr. Alexandru Botea – Protopop al Sebișului, Arhid. Tiberiu Ardelean – Inspector eparhial, Pr. Dr. Vasile Pop (Parohia Bujac- fiu al satului), Pr. Dr. Flavius Ardelean (Parohia Pâncota- fiu al satului), Pr. Mihai Popa (preot pensionar – fiu al satului), Arhid. Florin Sirca (Inspector Religie –I.S.J. Arad) și Pr. Valentin Herbei (Parohia Buhani) au săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor de renovare a lăcașului de cult, iar mai apoi a fost săvârșită Sfânta Liturghie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către membrii grupului vocal „Trifon Lugojan” al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad, condus de către teologul Marinel Roz.

La momentul cuvenit, chiriarhul arădean a rostit un cuvânt de învățătură pus  sub titlul „Faptele bine mărturisitoare ale credinței” (cf. Evrei 11-12; Matei 10 și 19), încununând viețile sfinților știuți și neștiuți, dar cu un preț mare în cântarul dreptății divine, care făgăduiește răsplătirea cerească. Dacă Duminica Rusaliilor amintește întemeierea Bisericii, cea dintâi duminică după praznic e firesc a pomeni pe toți cei ce intră în alcătuirea ei, adică în Trupul tainic al Domnului, Care este Capul călăuzitor  spre dobândirea mântuirii prin tot binele pe care fiecare îl poate face, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La Sfinta Liturghie au participat și un număr mare de copii, care la momentul rânduit, s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Totodată, a fost săvârșită și o slujbă de pomenire a tuturor preoților slujitori și a ctitorilor acestui sfânt locaș, mutați la cele veșnice.

Pentru strădaniile depuse în cei peste șapte ani de slujire în Parohia Buhani, preotul paroh a fost hirotesit întru iconom.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri chiriarhului arădean pentru purtarea de grijă și pentru bucuria făcută comunității Parohiei Buhani prin popasul făcut cu ocazia zilei de hram atât a bisericii parohiale cât și a celei din localitatea filie – Minead, oferindu-i în dar în numele comunității păstorite, un frumos coș cu flori, precum și o copie după vechea icoană împărătească a Mântuitorului, pictată în 1941 de către cunoscutul pictor arădean Iulian Toader Senior, dimpreună cu urările de bine prilejuite de sărbătorirea zilei de naștere, în ziua următoare.

De asemenea, preotul paroh, a adus mulțumiri: oficialităților centrale și locale atât pentru prezență cât și pentru ajutorul acordat în vederea ducerii la bun sfârșit a tuturor lucrărilor de reabilitare a lăcașului de cult din Buhani; colaboratorilor, sponsorilor, fiilor satului și tuturor oamenilor de bine, din diferite localități care s-au făcut solidari cu eforturile jertfelnice ale puținilor dar inimoșilor credincioși din localitatea Buhani care s-au străduit, după modelul înaintașilor lor ce au înălțat acest sfânt lăcaș, să îl reabiliteze spre a fi mărturie atât în contemporaneitate cât și peste veacuri despre credincioșia și vrednicia oamenilor de pe vatra acestui sat, atestat documentar în 1441.

Mulțumiri au fost aduse, soborului preoțesc, fostului preot  paroh – Părintelui pensionar Ioan Ardelean, membrilor grupului vocal „Trifon Lugojan”,  credincioșilor prezenți, precum și tuturor celor ce au ostenit pentru pregătirea acestei zile – o zi ce va rămâne pe veci înscrisă atât în cronica parohiei, cât și în inimile și amintirile celor prezenți.

În cele ce au urmat  a fost oficiată slujba de sfințire a oficiului parohial „ Duminica Tuturor Sfinților” Buhani,  care a fost reabilitat capital în ultimii 7 ani și care este dotat cu toate cele necesare, unui oficiu parohial.

Slujba Vecerniei în Filia Minead 

La vremea Vecerniei,  Întâistătătorul eparhiei arădene, a poposit și în mijlocul credincioșilor din localitatea filie Minead, prilejuindu-le aceeași bucurie nemărginită de a fi alături și de ei în ziua de hram  „Duminica Tuturor Sfinților” a bisericii din localitate.

Și aici Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a fost primit cu multă bucurie de către soborul preoțesc în frunte cu Protopopul Sebișului – Pr. Alexandru Botea, de către oficialitățile locale și centrale, de către credincioșii din localitatea Minead dar și din localitățile învecinate.

A fost săvârșită apoi slujba Vecerniei la finalul căreia ÎnaltpreaSfințitul Părinte Arhiepiscop, a rostit cuvântul de învățătură cu titlul ,,Valoarea bisericilor de lemn”, în contextul Duminicii Tuturor Sfinților, mărturisind credința arătată prin faptele mărețe ale înaintașilor, construirea sfintelor lăcașuri dezvăluind forma corabiei, simbol al Bisericii ce poartă pe credincioșii ei peste valurile vieții spre tărâmuri cerești. Credincioșii sunt îndemnați, drept aceea, a avea aceste comori în grijă, cu scumpătate, ca pe cele ce ilustrează sufletul creștinesc al celor ce au lăsat o moștenire neprețuită spre punere mereu în adevărată lumină.

La final, preotul paroh Valentin Herbei, a mulțumit în numele credincioșilor din Minead

Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, pentru părinteasca purtare de grijă, amintind că în urma furtunii din 17 septembrie 2017, când biserica din Minead a fost grav afectată, Arhiepiscopia Aradului a alocat fonduri în vederea reabilitării ei, venind alături de Primăria Ignești, Secretariatul de Stat pentru Culte, și alți sponsori, în sprijinul puținilor credincioși din localitate.

În semn de prețuire din partea credincioșilor din Minead, preotul paroh a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei un coș cu flori, mulțumindu-i și pentru vizita făcută în mijlocul acestei comunități în ziua de hram, în acest an al unității de credință, cu o însemnătate deosebită pentru neamul românesc, iar pentru credincioșii din Minead una aparte dată de faptul că se împlinesc 90 de ani de la târnosirea acestui sfânt locaș de către vrednicul de pomenire episcop al Aradului – Grigorie Comșa, în 1928.

Totodată, preotul paroh a adus mulțumiri, pentru prezență și sprijin, autorităților Primăriei Ignești, colaboratorilor și sponsorilor, fiilor satului, credincioșilor și tuturor celor ce și-au adus aportul la susținerea financiară a lucrărilor de reabilitare de până acum, asigurând pe Întâistătătorul eparhiei arădene, că lucrările de reabilitare a acestui sfânt lăcaș vor fi duse în cel mai scurt timp la bun sfârșit.

Protos. Iustin Popovici

Pr. Valentin Herbei

1

2

3

4

5

6

7

8

image

image

image

image

image

9

10

11

12

13

14