CONFERINȚA DE TOAMNĂ A PREOȚILOR DIN PROTOPOPIATUL SEBIȘ

Luni, 15.10.2018, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, din Sebiș, conferința de toamnă a preoților din Protopopiatul Sebiş.

Întâlnirea a început la orele 9, când a fost săvârșită slujba de Te-deum, de către un sobor de preoți din care au făcut parte: Pr. Florin Radu Bătrân (Parohia Dezna), Pr. Romică Confideratu (Parohia Ignești), Pr. Silviu Pavel Cristea (Parohia Gura Văii).

În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop – Alexandru Botea, a deschis lucrările conferinței preoțești de toamnă, prin rostirea unui cuvânt de bun venit – delegatului chiriarhal –în persoana părintelui consilier administrativ-bisericesc: Pr. Drd. Silviu Nicolae Faur, a invitatului spre a conferenția, în persoana părintelui diacon Petru Ardelean – slujitor în cadrul Catedralei „Învierea Domnului” din Oradea, și muzeograf în cadrul Muzeului „Țării Crișurilor”, din Oradea, precum și tuturor preoților din Protopopiatul Sebiș.

Apoi, subliniind însemnătatea anului 2018 ca „An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, în conformitate cu hotărârea și tematica Sfântului Sinod, Preaonoratul Părinte Protopop a rugat delegatul chiriarhal să prezideze lucrările conferinței preoțești de toamnă din Protopopiatul Sebiș.

La rândul său, delegatul chiriarhal care a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă Întâistătătorului eparhiei arădene – a ÎnaltPreasfințitului Părinte  Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte  Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, exprimându-și bucuria pentru un nou popas în mijlocul preoților din Protopopiatul Sebiș, mai ales în contextul însemnătății majore pe care o are anul 2018, când evocăm 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, și când îi omagiem pe toți făuritorii acestui măreț deziderat național.

În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica anului omagial 2018, părintele diacon și muzeograf Petru Ardelean – ca invitat spre a conferenția – pe marginea tematicii stabilite de către Sfântul Sinod – pentru a doua parte a Anului omagial 2018 – a mulțumit mai întâi ÎnaltPreasfințitului Părinte Timotei al Aradului precum și Preasfințitului Sofronie al Oradiei pentru binecuvântarea acordată în demersul de a suține referatul cu titlul: „ Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire”.

În cadrul referatului părintele diac. Petru Ardelean a făcut o incursiune mai întâi în istoria românilor, prezentând succint toate eforturile românești de înfăptuire a idealului unității naționale începând de la primii pași ai domnitorului Țării Românești – Mihai Viteazul, până la istoricul moment ce va rămâne mereu în inimile tuturor românilor – 1 decembrie 1918.

De asemenea dincolo de prezentarea evenimentelor premergătoare Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, părintele referent a subliniat contribuția pe care Biserica, prin vrednicii ei slujitori a avut-o, atât prin prezența clerului la mărețul eveniment în frunte cu episcopul Aradului – Ioan Ignatie Papp, și episcopul Miron Cristea al Caransebeșului, cât și eforturile pe care Biserica le-a depus în înfăptuirea acestui act.

 Dincolo de menținerea vie și trează a conștiinței tuturor românilor din Ardeal prin slujbe, predici și cuvinte mobilizatoare, prin broșuri și ziare aflate sub patronajul Bisericii, prin învățământul organizat prin școlile confesionale, slujitorii Bisericii au asistat pe front soldații români, au acordat asistență medicală răniților, îngrijindu-se de văduve și orfani. Mulți clerici au avut de îndurat fie deportări, fie torturări, fie au fost uciși pentru susținerea și mărturisirea idealului românesc – Unirea.

Totodată părintele referent a dat citire numelor preoților, protopopilor ortodocși și ai protopopilor greco-catolici arădeni, care au luat parte la Marea Adunare Națională de la Alba –Iulia, pe marginea credenționalelor păstrate în Muzeul Unirii din Alba-Iulia.

Completări au fost aduse și de către preoții coreferenți – Pr. Florin Radu Bătrân de la Parohia Dezna, Pr. Romică Confideratu de la Parohia Ignești, Pr. Dorel Moț de la Parohia Gurahonț, Pr. Ciprian Briciu de la Parohia Hălmăgel, Pr. Silviu Pavel Cristea de la Parohia Gura Văii.

În încheiere, părintele consilier administrativ–bisericesc Silviu Nicolae Faur, a subliniat încă odată importanța și însemnătatea meditației preoțimii de azi la pilda jertfelnică a preoțimii de altădată, îndemnând la mărturisirea dreptei credințe și a identității naționale, chiar dacă vremurile de astăzi sunt poate tulburi și de multe ori vânturile sunt potrivnice.

Totodată, după ce părintele consilier a făcut și câteva precizări de natură administrativ-bisericească, a mulțumit pentru primire atât Preaonoratului Părinte Protopop Alexandru Botea, cât și părintelui invitat – în calitate de referent principal – diac. Petru Ardelean; părinților coreferenți; părintelui Beni Ioja – în calitate de gazdă; precum și tuturor preoților din Protopopiatul Sebiș.

La rândul său, Preaonoratul Părinte Protopop – Alexandru Botea- și-a exprimat recunoștiința, în nume personal și în numele preoților Protopopiatului Sebiș – părintelui consilier administrativ-bisericesc – Pr. Drd. Silviu Nicolae Faur, atât pentru prezență cât și pentru sfaturile mobilizatoare date tuturor preoților, asigurându-l că preoțimea acestui Protopopiat, conștinentă de misiunea ce îi revine, va căuta să slujească cu vrednicie și pe mai departe lui Dumnezeu și neamului românesc, încercând să fie acel glas ce va ține și pe mai departe conștiința trează, acel braț ce va ține și în vremuri tulburi „crucea dreaptă în fruntea fiilor acestui neam”.

Totodată, Preaonoratul Părinte Protopop a rugat delegatul chiriarhal să transmită dragostea și prețuirea fiiască a întregii preoțimi din Protopopiatul Sebiș -ÎnaltPreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu al Aradului,  precum și Preasfințitului Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Mulțumiri au fost îndreptate de către Preaonoratul Părinte Protopop și către părintele diacon Petru Ardelean, care în calitate de invitat – a prezentat prin referatul susținut- asepecte deosebit de importante în contextul însemnătății anului 2018, și aceasta nu doar din perspectiva teologului ci și din perspectiva muzeografului pe care îl reprezintă, și care are posibilitatea studierii mult mai îndeaproape și concrete a unor evenimente istorice.

Nu a fost trecută cu vedere nici pensionarea părintelui Tuțu Petcuț de la Parohia Secaș, după 44 de ani de vrednică slujire preoțească din care 41 la altarul bisericii din Secaș, căruia Preacucernicul Părinte consilier Silviu Faur, Preaonoratul Părinte Alexandru Botea, i-au adresat cuvinte de apreciere și mulțumire pentru toată activitatea jertfelnică depusă în slujirea Bisericii, urându-i dimpreună cu toți preoții prezenți ani îndelungați de pensie.

În semn de apreciere pentru pilda și slujirea exemplară pe care părintele Tuțu Petcuț a oferit-o tuturor, preoții prezenți un intonat urarea: „La mulți ani!”.

De asemenea a fost adresat un cuvânt de „Bun venit!” și celui mai proaspăt dintre preoții acestui protopopiat: – părintele Ghiță Tulcan de la Parohia Secaș

Întrunirea s-a încheiat prin împreuna cântare „Cuvine-se cu adevărat”.

Preot Valentin- Nicu Herbei

1

2

3

4

5

6

7