Mesajul Patriarhului Daniel cu prilejul sfinţirii picturii Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un mesaj cu prilejul sfinţirii picturii Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad, eveniment care a avut loc duminică, 9 decembrie 2018.

Mesajul Preafericirii Sale este intitulat „Catedrala Sfânta Treime din Arad – o bucurie pentru Centenarul Marii Uniri din 1918”.

Sfințirea picturii Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad, în acest An Centenar 2018, când celebrăm Marea Unire a tuturor românilor într-un stat unitar, este în același timp un act de cult și un moment de cultivare a recunoștinței pentru făuritorii Marii Uniri. Este totodată un moment istoric, plin de semnificație duhovnicească, menit să evidențieze alte momente istorice, cultivând astfel comuniunea între generații.

Este semnificativ și faptul că în anul acesta municipiul Arad sărbătorește 990 de ani de la prima atestare documentară a regiunii (1028-2018), precum și 940 de ani de atestare documentară a cetății (1078-2018). Vechimea dreptei credințe în aceste ținuturi românești are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinților daco-romani sau străromâni (secolul 4).

Între figurile proeminente ale neamului românesc, care au pregătit și înfăptuit Marea Unire de la 1918, personalitățile arădene, precum Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu sau episcopul ortodox al Aradului, Ioan Ignatie Papp, ocupă un loc de cinste, fiind socotiți corifei ai Marii Uniri.

Aradul, ca cetate a Marii Uniri, a format un adevărat nucleu de intelectuali români, care au înțeles că libertatea românilor din Transilvania se poate realiza doar prin unirea lor cu Regatul României.

Uniți în jurul unor personalități de seamă, precum Vasile Goldiș, care a fost secretar eparhial al Episcopiei Aradului, patriot vizionar și om de înaltă culturpă, considerat de Octavian Goga ,,Părinte al Patriei”, arădenii au desfășurat o perseverentă activitate națională, cu inițiative de mare însemnătate pentru realizarea dorinței de unitate națională românească.

Din rândul marilor ierarhi ortodocși români din Arad se distinge Episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), numit și episcopul Marii Uniri, care, în acea perioadă avea și calitatea de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918-mai 1920).

El a rămas în istoria Episcopiei Aradului atât pentru activitatea desfășurată în apărarea școlilor confesionale românești, de o valoare excepțională pentru promovarea conștiinței naționale în Transilvania, cât și pentru atitudinea sa fermă împotriva politicii de oprimare a românilor și de maghiarizare forțată a lor.

După intrarea României în Primul Război Mondial, în anul 1916, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a intervenit în repetate rânduri pe lângă autoritățile de la Budapesta și Viena pentru eliberarea din închisori a preoților și învățătorilor români, întemnițați fără anchetă în închisorile de la Cluj, Aiud, Sibiu, Brașov, Timișoara, Făgăraș, Oradea, Seghedin, în condiții inumane și un tratament discriminatoriu.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului și Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului au fost primii ierarhi din Transilvania care, în 8 noiembrie 1918, la Arad, au semnat adeziunea de recunoaștere a Consiliului Național Central Român, autoritate având funcția de reprezentant și conducător politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania, urmând să pregătească Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și proclamarea Unirii Transilvaniei cu România.

Astfel, în calitate de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a organizat la Arad, în zilele de 8-10 noiembrie 1918, două Sinoade mitropolitane, care au votat pentru dobândirea autonomiei bisericești, autodeterminare românească în Transilvania, precum și unirea cu România.

La 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a anunțat convocarea Marii Adunări Naționale la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a fost desemnat copreședinte al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, împreună cu Gheorghe Pop de Băsești și episcopul greco-catolic de Oradea, Demeter Radu.

În dimineața zilei de duminică, 1 decembrie 1918, în fața altarului bisericii ortodoxe din Alba Iulia, înainte de începutul Marii Adunări Naționale, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. El a modificat obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii, adăugând la cuvintele: ,,Cel ce a înviat din morți”, cuvintele: ,,și a înviat astăzi și neamul nostru românesc, Hristos adevîratul nostru Dumnezeu…”, subliniind astfel că Marea Unire era o înviere, o biruință și o bucurie sfântă a poporului român.

Ierarhii Episcopiei Aradului, împreună cu clerul și credincioșii mireni din această parte a țării noastre au luptat neîncetat pentru apărarea credinței ortodoxe și păstrarea identității naționale prin cult, cultură, educație și slujire socială.

În urmă cu 10 ani, în anul 2008, împreună cu un sobor numeros de ierarhi, preoți și diaconi, am sfințit altarul noii Catedrale ,,Sfânta Treime” din Arad, aceasta fiind prima Catedrală episcopală ortodoxă din România, construită după anul 1989.

Evenimentul de astăzi, al sfințirii veșmântului pictural al Catedralei Arhiepiscopale din Arad, ne ajută să înțelegem că icoana ortodoxă este chemare la rugăciune și sfințenie, la comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Redescoperirea semnificației profunde a iconografiei și spiritualității ortodoxe contribuie la reînnoirea efortului misionar de comunicare a Evangheliei iubirii lui Hristos pentru lume și a comuniunii vii cu El și cu toți sfinții, deoarece rostul vieții noastre trecătoare pe pământ este pregătirea pentru viața veșnică din Împărăția cerurilor, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Cu prilejul acestor evenimente sfinte și solemne de la Arad, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pe Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Crișanul, autoritățile de stat centrale și locale, pe toți clericii și credincioșii arădeni, precum și pe toți cei prezenți la această sărbătoare.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ocrotească această nouă Catedrală și să dăruiască pace și bucurie, sănătate și mântuire tuturor ctitorilor, slujitorilor, închinătorilor și binefăcătorilor ei.

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Hypert WordPress