PS Părinte Emilian Crișanul a slujit în prima zi de Crăciun la Catedrala Veche din Arad

,,Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L!”

S-a născut și a fost slăvit și întâmpinat cum nu se putea mai frumos, la Catedrala Veche din Arad. Văzut de la balconul de unde corul dădea atât de frumos răspunsurile liturgice, interiorul Catedralei Vechi îți putea dezvălui ușor imaginea unei Iesle. O Iesle a Bucuriei, în care arădenii s-au adunat pentru a întâmpina și slăvi Nașterea Celui făgăduit strămoșilor noștri izgoniți din Rai. O iesle în care gândurile cele mai frumoase ale celor prezenți erau înălțate de pe solee de soborul de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, spre înaltul Cerului care părea a se deschide de dincolo de Sfântul Altar.

Copii, tineri și vârstnici. Mulți copii, mulți tineri și mulți vârstnici! Fiecare în parte și toți împreună părtași ai momentului mult așteptat pe parcursul celor 40 de zile de post: Nașterea Domnului.

Cum fiecare biserică, indiferent de mărimea ei, are în Sfântul Altar, în partea stângă, propria iesle a Betleemului și mormânt al Mântuitorului deopotrivă, simbolizate de Proscomidiar (locul unde sfințiții slujitori ai Altarului citesc pomelnicele primite de la credincioși, scoţând pentru fiecare nume pomenit o părticică din prescură pe care o aşază pe Sfântul Disc în locul destinat pentru pomenirea celor vii sau a celor adormiţi), Preasfințitul Părinte Emilian și-a început cuvântul de învățătură, făcând mărturia purtării tuturor celor prezenți, prin rugăciune, chiar înaintea Ieslei Betleemului.

”Dimineață am dat o fugă la Betleem. Am ajuns acolo, m-am închinat și m-am rugat pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru părinții slujitori, iar Duhul Sfânt a ascultat rugăciunile noastre. Poate vă întrebați de ce am această prescură în mână. Este una dintre prescurile aduse de dumneavoastră la Sfântul Altar și fără de care Hristos nu s-ar putea naște Hristos. Fiul Lui Dumnezeu S-a născut, astăzi, aici și în toate bisericile ortodoxe. Nașterea Lui Hristos este un prezent continuu, oriunde de săvârșește Sfânta Liturghie.

Betleemul este aici! Păstorii sunt preoții, sfințiții slujitori și cu mine. Îngerii, uitați-i aici:sunt pruncii dumneavoastră, care stau în genunchi în fața Mântuitorului Iisus Hristos, care se află în Sfântul Potir, pe Sfânta Masă. Magii sunteți dumneavoastră, cei care nu ați adus orice fel de dar ci pe dumneavoastră înșivă, ființele dumneavoastră pline de Duh Sfânt prin Botez, Spovedanie și Împărtășanie. Ați venit la Betleem și v-ați plecat genunchii pentru ca Pruncul Iisus să Se nască și astăzi.

Iată-ne, împreună, în jurul Ieslei Pruncului Sfânt care n-a venit să ne impresioneze într-un chip miraculos ci a venit într-un chip tainic și smerit pentru a salva neamul omenesc care I-a oferit ce avea mai de preț: pe Fecioara Maria.

Astăzi, Hristos este în mijlocul nostru! Este în mijlocul nostru și ne dă puterea de a birui minciuna, nedreptatea, neadevărurile, strâmbătatea, mândria și orgoliile omenești și să ne bucurăm, împreună cu pruncii dumneavoastră, de Nașterea Lui Hristos.

Sărbătoarea Nașterii Domnului să fie prilej de mare bucurie în fiecare familie, în Cetatea Aradului și în toată lumea Lui Dumnezeu! Vă felicităm și mulțumim tuturor celor care v-ați pregătit pentru această sărbătoare și ați ales această catedrală istorică pentru a ne ruga împreună, pentru a mulțumi Lui Dumnezeu împreună pentru aceste mare Dar. Mulțumim părinților slujitori și rugăm pe Dumnezeu să reverse asupra tuturor multe daruri și toate cele de folos! La Mulți ani tuturor din partea Înaltpreasfințitului Timotei, din partea mea, a părinților slujitori și să nu uităm a-i cerceta pe cei care nu au de la cine să primească o bucurie. La mulți și binecuvântați ani!”

Tot din cuvântul Sfinției Sale am aflat și ce vârstă are Moș Crăciun. Și dacă nici voi nu știați, atunci musai a vă spune, cu atât mai mult cu cât marele adevăr a venit din gura unei fetițe de cinci anișori.

”Duminica trecută, aflându-mă la Galșa, am întrebat o fetiță dacă știe ce vârstă are Moș Crăciun, pentru că în colindul lor se amintea de bătrânul Moș Crăciun. Și fetița a răspuns că Moș Crăciun are cinci ani! Gândindu-mă la vârsta ei, am întrebat-o câți ani are, iar ea a spus că are cinci ani! Deci Moș Crăciun avea cinci ani pentru ea, pentru că de atâția ani îl cunoștea. Și pentru noi, Moș Crăciun, adică Nașterea Domnului are atâția ani câți ani avem noi de viață, de la 1 an… la 100…”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost, cu siguranță, dăruit cu prisosință de copiii prezenți care, odată urcați pe solee, și coordonați de domnul Profesor Sorin Gheorghe Săplăcan, au colindat, au primit daruri și Darul cel mai de preț revărsat din Sfânta Împărtășanie… Bucurie, zâmbete și voie bună.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Sursa:http://www.livearad.ro/foto-hristos-s-a-nascut-craciun-cu-multa-bucurie-la-catedrala-veche-din-arad/