Proclamarea anului 2019 în Patriarhia Română

În şedinţele sale de lucru din 4-5 iulie 2017 şi 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât:
Declară anul 2019, în Patriarhia Română, drept „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.
Aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) intitulat „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preo­ților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bise­ricești”.
Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul LUMINA) va realiza programe și emisiuni, filme documentare, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2019, a „Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și a „Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești” în Patriarhia Română.
Realizarea de studii, comentarii, bibliografii și cărți de reflec­ție cu conținut biblico-patristic, moral, liturgic, catehetic, pastoral, social-filantropic, intercreștin, cultural-educativ și istoric pentru prezentarea „Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești” în Patriarhia Română.
La nivelul Patriarhiei Române se va organiza un simpozion in­ternațional, cu invitați din celelalte Biserici Ortodoxe surori, având tema: „Traducători și traduceri în limbi verniculare de texte biblice, patristice și liturgice în Biserica Ortodoxă”.
La nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic se vor organiza dezbateri, colocvii și seminarii pe tema: „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățăto­rilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.
Patriarhia Română va organiza un simpozion național dedicat temei „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, precum și dezbateri, colocvii și seminarii în eparhii și institu­țiile de învățământ teologic pentru valorificarea moștenirii istorice, culturale și spirituale caracteristice satului românesc autentic.
În cursul anului 2019, în Biserica Ortodoxă Română, vor fi organizate colocvii și simpozioane, precum și întâlniri, expoziții, mărturii, evocări ale unor renumiți preoți, învățători și primari gospodari din satul românesc, precum și ale patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și ale traducătorilor de cărți biseri­cești.
La Conferința pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2019 se va trata tema „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățăto­rilor și primarilor gospodari)”, iar la Conferința pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2019 se va trata tema „2019 – Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești” în Patriarhia Română, cu posibilitatea aprofundării acestora și la conferințele preoțești administrative lunare pe care le va stabili fiecare eparhie, precum și în cadrul cercurilor pastorale.
În luna octombrie din anul 2019, la Palatul Patriarhiei, se va organiza o ședință solemnă a Sfântului Sinod cu tema „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți biseri­cești” în Patriarhia Română.

Preşedintele Sfântului Sinod
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*Document citit în Catedrala Patriarhală, marţi, 1 ianuarie 2019.

image

Sursa:http://ziarullumina.ro/proclamarea-anului-2019-in-patriarhia-romana-140331.html