Seară duhovnicească la Catedralla Veche din Arad

Vineri, 22 februarie 2019, de la ora 18,a avut loc cea de-a XXXI-a întâlnire din seria de conferințe lunare, denumite „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”. Părintele prof. univ. dr. Ioan Tulcan a prezentat tema „Foamea și setea după Dumnezeu a omului contemporan”.

Părintele Ioan Tulcan a prezentat celor prezenți importanța și necesitatea aproprierii și legăturii noastre cu Dumnezeu, care se concretizează ca o foame și o sete spirituală a sufletului asemănătoare cu necesitățile trupești, dar de o importanță mult mai mare. Prezentarea a cuprins o abordare teologica, cât și una duhovnicească. La început au fost trasate premisele foamei și setei după dumnezeu a omului arătând că în fiecare dintre noi există o sete şi o foame de Dumnezeu, pe care ni le însușim în mod diferit. Apoi s-au adus argumente din Sfânta Scriptură pornind de la ispitirea din pustiul Carantaniei, Hristos Pâinea vieții și Apa cea vie descoperită femei cananeence la Fântâna lui Iacob. Potolirea necesităților sufletului se face prin dialog cu Dumnezeu, rugăciune, lecturarea și meditarea Cuvântului lui Dumnezeu revelat și prin Sfintele Taine ale Bisericii. Dacă trupul nu poate trăi fără apă şi pâine, aşa se cuvine să simţim foamea şi setea după Dumnezeu potolind-o cât mai des, mai ales prin spovedanie şi împărtășire Trupul și Sângele lui Hristos. S-au adus mai apoi în atenție contrafacerile foamei și setei după Dumnezeu punându-se în evidență toate opreliștile omului contemporan cu sfaturi pentru depășirea impasurilor în căutarea și apropierea de Dumnezeu mai ales prin introspecție personală.

La sfârșitul prelegerii, s-a inițiat, ca de obicei, un dialog cu credincioșii prezenți, care au pus mai multe întrebări referitoare la cele prezentate si au cerut sfaturi pentru parcurgerea cu folos duhovnicesc a postului care urmează.

Prof. Dr. Sorin Săplăcan

52765504_299577980729913_979880351742558208_n

52849968_619012841857309_1482010119393771520_n

52898535_337455330311589_7652103559223181312_n

52927546_2042097982760620_6675154514070208512_n