Părintele Profesor Vasile Mihoc a conferențiat la Arad

La Teatrul clasic „Ioan Slavici” a avut loc marți, 16 aprilie 2019, o conferință publică cu tema „Iisus Hristos, viața noastră”, având invitat pe Părintele Profesor Vasile Mihoc, o personalitate spirituală cu o bogată activitate teologică și misionară internațională. Evenimentul cultural-misionar și biblic-liturgic a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și s-a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Episcop Emilian Crișanul.

Viața în Hristos înseamnă o existență centrată pe Iisus Hristos și pe Evanghelia Sa. De atâtea ori ne-am rugat cu cuvintele psalmistului: „El ne-a făcut pe noi, și nu noi…Iar noi, poporul Lui și turma pășunii Sale” (Ps. 99, 2-3). Sau și: „Domnul l-a ales pe Iacov, pe Israel spre moștenirea Lui” (Ps. 134, 4). Ei bine, noi suntem creația lui Dumnezeu, un nod divin care ne unește cu Dumnezeu și între noi, conform unui sfânt legământ care rămâne în veci, „că veac este mila Lui” (Ps. 135). În relatarea chemării profetului Ieremia, de exemplu, Dumnezeu amintește că El veghează încontinuu asupra fiecăruia pentru ca să se împlinească cuvântul Său în noi. Imaginea folosită este aceea a ramurii de migdal care înflorește primul între toate plantele, vestind renașterea vieții primăvara (cf. Ier. 1, 11-12). Totul provine de la El și este darul Său: lumea, viața, moartea, prezentul, viitorul, însă – asigură Apostolul – „voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos, al lui Dumnezeu” (1Cor. 3, 23). Iată explicată modalitatea de apartenență la Dumnezeu: prin comuniunea unică și personală cu Iisus Hristos, pe care Botezul a conferit-o încă de la începutul renașterii noastre la viața cea nouă. Așadar, Hristos este Cel care încontinuu ne interpelează prin Cuvântul Său pentru ca să ne punem încrederea în El, iubindu-L „din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea” (Marc. 12, 33).
Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial