Profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad au conferențiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov

În perioada 6-9 mai 2019, preoții profesori Caius Cuțaru și Filip Albu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, au susținut câte o conferință teologică în fața studenților Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității de Presov (Slovacia). Prezența acestora în Slovacia a fost prilejuită de participarea într-un program de mobilitate ERASMUS+.
Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru a prezentat în fața audienței conferința intitulată Homo religiosus in the Vision of Mircea Eliade (Homo religiosus in viziunea lui Mircea Eliade). Potrivit lui Mircea Eliade, Homo religiosus denumeşte fiinţa umană în integralitatea sa, omul complet sau omul deplin, căci fără sublinierea acestei dimensiuni nu am putea vorbi despre omul societăţilor arhaice, dar nici despre omul societăţilor moderne. Homo religiosus reprezintă o categorie universală, funcţională în sfera istoriei religiilor pentru a desemna omul ce se raportează în permanenţă la sacru, omul care îşi ordonează existenţa după repere axiologice religioase. Cu toate acestea, cu categoria lui homo religiosus se operează de puţin timp, fiind una recentă şi impusă în cercurile ştiinţifice de savantul român. Precursori ai dezbaterilor în jurul problematicii omului religios întâlnim începând din secolul al XVII-lea, însă discuţia asupra acestei tipologii umane s-a animat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi mai ales în secolul XX.
În cea de-a doua prelegere, Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu și-a axat prezentarea pe evidențierea câtorva aspecte privitoare la mijloacele practice de catehizare, discuțiile ulterioare avute cu studenții axându-se pe reliefarea oportunităților și limitelor utilizării rețelelor moderne de socializare, recomandate de către specialiștii în comunicare pentru a fi folosite în activitatea catehumenală a Bisericii.
În cadrul discuțiilor avute împreună cu decanul Facultății de Teologie din Presov, Prof. Dr. Ján ŠAFIN, s-au observat câteva dintre rezultatele cooperării dintre cele două instituții teologice între care există acord de parteneriat academic, procedând-se la un schimb de publicații științifice produse în cadrul celor două Facultăți de Teologie Ortodoxă.

F.A.