Vizită chiriarhală şi binecuvântare de lucrări în satele arădene Brusturi şi Buceava

În Duminica a 7-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit  în mijlocul credincioşilor din Parohia Brusturi, Protopopiatul Sebiș, spre a binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite la biserica parohială cu hramul ,,Înălţarea Domnului”.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în fața bisericii de Pr. Alexandru Botea, protopopul Sebișului, de numeroși credincioși din parohie şi din parohiile învecinate. 

După sfinţirea lucrărilor de reînnoire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit în biserica parohială Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi. Din sobor au făcut parte Pr. Alexandru Botea, protopopul Sebișului, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Pr.Conf.Univ.Dr. Lucian  Farcașiu, Pr. paroh Andrei Zadic, Pr. pensionar Viorel Nan și Diaconul Aurelian Iulian Moţ.

Chiriarhul arădean a rostit un cuvânt de învățătură pus sub titlul ,,Valoarea omului” (cf.citirilor scripturistice: Rom. 15; Mt. 9), cu precădere a fiinţei sale lăuntrice, privind puterile sufleteşti şi dreapta discernere a simţurilor în practicarea virtuţilor. Ajutorul dumnezeiesc vine în întâmpinarea nevoilor sufleteşti, care nu sunt străine de cele trupeşti, vindecarea celor lipsiţi de simţurile vitale ale văzului şi auzului, din pericopa evanghelică, care au stăruit pentru aceasta în virtutea unei clarviziuni sau ascultarea unui îndemn lăuntric, simţind puterea harului dumnezeiesc din partea Binefăcătorului lor. Acesta nu aşteaptă lauda celor de faţă, atitudine ce îndeamnă la aceiaşi ţinută pe toţi, scopul adevărat al împlinirilor fiind slava lui Dumnezeu nu satisfacţiile trecătoare care adesea prilejuiesc mândrie sau slavă deşartă. Pericopa apostolică evidenţiază chiar datoria pentru cei tari în credinţă de a purta grija celor slabi, într-o aleasă comuniune creştinească după voia lui Dumnezeu. Psalmul 102, încă de la începutul Sfintei Liturghii, în acest sens intonează: ,,Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui…”. Faptul zilei, însuşi, înnoirea bisericii parohiale arată tocmai cum credincioşii nu se mândresc cu osteneala lor ci nutresc mulţumirea de a fi adus prin aceasta laudă lui Dumnezeu, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Andrei Zadic pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte.

Preotul paroh  Andrei Zadic a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru purtarea de grijă arătată, pentru osteneală şi prezenţă în mijlocul credincioșilor, precum şi pentru distincţia oferită, de asemenea a mulțumit preoţilor prezenţi și bunilor credincioși pentru tot ajutorul și jertfele făcute.

După aceasta, Chiriarhul a binecuvântat lucrările de la casa parohială.

Având în vedere sărbătorirea în acest an a satului românesc, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a făcut un scurt popas la paraclisul cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la intrarea în satul Buceava, aparţinător localităţii Brusturi, unde a fost săvârșită o slujbă de mulțumire. Chiriarhul a ținut un cuvânt de învățătură pentru persoanele mai în vârstă care nu au putut să ia parte la Sfânta Liturghie, despre ptaznicele lunii August, ca ultima din anul bisericesc, adică Schimbarea la Faţă, Adormirea Maicii Domnului, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, arătând scopul vieţii creştine, adică a nemuririi, ilustrat, potrivit învăţăturii părinţilor, de istorisirea despre cei 7 tineri din Efes, pomeniţi astăzi.

În drumul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a făcut un popas duhovnicesc la Parohia Buteni, unde a participat la Slujba Vecerniei şi i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi. Totodată, Chiriarhul, cu deosebit tact pastoral, a dat câteva îndemnuri pentru buna gospodărire a activităţilor parohiale.

Diacon Aurelian Iulian Moţ

Foto credit: Gheorghe Pastean