PS Părinte Emilian Crişanul a participat la Sfânta Liturghie arhierească oficiată la Roman, la ceas aniversar

Șase ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, aflați în drum spre Iași pentru a se închina la racla cu sfinte moaște a ocrotitoarei Moldovei, s-au oprit pentru a săvârși Sfânta Liturghie, în Duminica a XXI-a după Rusalii, în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Parascheva” din Roman, cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii unui deceniu de la actul istoric al ridicării Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie.

Cu acest prilej a fost sfințit și corpul administrativ ce întregește ansamblul arhitectonic al Centrului eparhial, așezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Dosoftei.

Mulțime de pelerini a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de șase ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala mușatină din Roman, în contextul manifestărilor dedicate împlinirii a 10 ani de la ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie. Din soborul de ierarhi au făcut parte IPS LAURENȚIU, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, IPS IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, IPS IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, PS ANTONIE, Episcop de Bălți, PS CALINIC BOTOȘĂNEANU, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor și PS EMILIAN Crisanul, Episcop-Vicar al Episcopiei Aradului, la care s-au adăugat preoți din administrația eparhială și mulțime de pelerini veniți din protopopiatele eparhiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS IRINEU a adresat pelerinilor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile Pildei Semănătorului, care reprezintă în rezumat istoria lumii, despre rodirea cuvântului lui Dumnezeu în inima omului prin împlinirea poruncilor Evangheliei, despre înțelesul profund teologic al actului creației lumii prin Dumnezeu Cuvântul și despre raționalitatea creației care poartă imprimată în ea prezența lui Dumnezeu, este susținută de rațiunea dumnezeiască și vorbește despre prezența lui Dumnezeu în lăuntrul ei. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Maica Domnului care a primit în lăuntrul ei pe Însuși Cuvântul lui Dumnezeu și despre rațiunea lui Dumnezeu prezentă în inima și făptuirea sfinților.  

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt celor prezenți amintind despre momentul solemn din data de 13 septembrie 2009, și precizând totodată motivația organizării evenimentului din această zi:

Amintiți-vă că acum 10 ani când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent în eparhia noastră, într-o unitate de simțire și de gând, s-a pecetluit ridicarea în rang a acestei de Dumnezeu păzite eparhii și la acea dată Părintele Patriarh a venit aici, în această eparhie istorică din centrul Moldovei, și a semnat Gramata Patriarhală. Pentru că suntem la zece ani de la acea proclamare, noi nu am lăsat să treacă în uitare acel moment, hotărând ca astăzi, în data de 13 octombrie 2019, în preajma hramului catedralei, închinat Sfintei Parascheva, să consemnăm acest eveniment cu totul unic pentru eparhia noastră într-un Hrisov, semnat de către invitații noștri de seamă din această zi și dăm slavă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra eparhiei noastre în acest deceniu. 

Tot acum, în mod simbolic, Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim o candelă care să rămână mereu aprinsă pe altarul chivotului sfânt de la Roman, pentru ca rugăciunile înălțate în această eparhie să ocrotească tinutul Basarabiei.

Apoi, părintele Ciprian Ignat, secretar eparhial, a dat citire Hrisovului alcătuit în mod special pentru acest moment omagial, act care consemnează, în rezumat, o retrospectivă faptică a împlinirilor unui deceniu de la ridicarea în rang, document care a fost semnat ulterior de ierarhi și așezat spre aducere aminte, alături de alte două hrisoave ce istorisesc, unul împlinirea a 600 de ani de existență a Episcopiei Romanului, iar altul, actul istoric al ridicării la rang de arhiepiscopie, pe holul de la intrarea în așezământul patronat de Sfântul Ierarh Dosoftei:

Prin pronia lui Dumnezeu, din septembrie 2009, urmând înaintașilor noștri în slujirea arhierească, am inițiat și împlinit noi proiecte care să conserve și să îmbogățească patrimoniul eclesial de la Centrul eparhial Roman, precum și din întreg spațiul administrativ-canonic al arhiepiscopiei noastre. Astfel, au fost înălțate sfinte lăcașuri noi, s-au întemeiat mănăstiri și schituri, s-au pus temelii spre sfântă zidire, s-au ridicat așezăminte pentru bătrâni și s-a amenajat școală pentru copii, în toate dorind a ne face mărturisitori ai dreptei credințe și păstrători ai valorilor spirituale și tradiționale ale neamului românesc. Totodată, în ansamblul eclesial al Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Roman, continuând lucrarea gospodărească a vrednicilor noștri predecesori, am deschis Atelierul de croitorie „Cămașa lui Hristos”, Brutăria „Bethleem-Casa Pâinii”, Depozitul de colportaj „Sf. Dionisie Exiguul” și am reamenajat și redeschis Atelierul de lumânări „Sf. Fotini”.  La momentul actual se derulează un proiect deosebit de reabilitare a reședinței arhiepiscopale și, de asemenea, se fac eforturi deosebite pentru restaurarea și redeschiderea Așezământului Spitalicesc „Precista” din Roman.  În panoplia edilitară a obiectivelor care întregesc ansamblul arhitectural al Centrului eparhial Roman se înscrie și lucrarea de zidire a unui nou sediu administrativ-cultural. Acesta s-a ridicat între anii 2014-2019, și este pus sub patronajul spiritual al Sfântului Ierarh Dosoftei, episcop al Romanului între anii 1660-1671. Aici vor putea fi organizate întâlniri cu preoții, cateheze cu tinerii, conferințe culturale, precum și alte evenimente cultural-religioase. 

După citirea solemnă a Hrisovului, a fost săvârșită sluba de Te Deum sub protia PS EMILIAN Crișanul, ca mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Eparhiei Romanului și Bacăului în cei 10 ani de binecuvântare și împliniri. La final, PS EMILIAN Crișanul a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Ierarhului locului și poporului binecredincios din Eparhia Roamanului și Bacăului la acest moment comemorativ:

Anul acesta, la 13 septembrie 2019, s-au împlinit zece ani de la evenimentul proclamării noului rang al eparhiei moldave, timp în care activitățile Arhiepiscopiei s-au intensificat şi multiplicat. Din rapoartele anuale pe care Centrul eparhial de la Roman le-a transmis Cancelariei Sfântului Sinod, în acest ultim deceniu, cunoaştem activitățile multiple ale Întâistătătorului acestei eparhii și a colaboratorilor săi. Aceste activităţi pot fi exemplificate, astfel: numărul mare de biserici construite, așezămintele social-caritabile și cultural-catehetice inaugurate, serviciile socio-medicale oferite diferitelor categorii de vârstă prin intermediul ONG-urilor eparhiale, editarea a numeroase cărți și reviste religioase, grija față de tineri prin inițierea de programe de prevenție a abandonului școlar și de încurajare a excelenței în învățământ, efortul depus pentru realizarea lucrărilor de restaurare a multor lăcaşuri de cult și continuarea înălțării bisericilor mari din orașele eparhiei, promovarea spiritualității monahale și a pelerinajelor în eparhie şi în afara acesteia, precum şi alte activităţi pastorale şi sociale. Toate aceste realizări sunt, mai ales, rodul străduinței Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim de a transmite în forme concrete cuvântul Evangheliei într-o societate din ce în ce mai desacralizată. Astfel, se constată că cinstea acordată acestei eparhii, în anul 2009, prin ridicarea ei la rangul de Arhiepiscopie, a constituit un imbold pentru mai multă slujire a Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român 

La final, Înaltpreasfințitul Părinte LAURENȚIU, Mitropolitul Ardealului, a aresat Ierarhului locului, preoților și credincioșilor cuvinte de felicitare pentru realizările împlinite în ultimii 10 ani:  

La acest moment de har vreau să aduc și eu mulțumirea unei provincii care de 100 de ani face parte integrantă din trupul țării noastre, și anume Ardealul. Suntem vecini și suntem responsabili și mândri de fiecare dată când trecem prin ținutul Moldovei și vedem cum eparhiile din Mitropolia Moldovei înfloresc. Eu îi mulțumesc Înaltpteasfințitului Părinte Iaochim pentru solicitarea de a sluji aici. Evenimentul pe care l-am comemorat astăzi este o amintire, un act memorial, în încercarea de a aduce în prezent trecutul. Dar nu numai trecutul acestor 10 ani, ci trecutul istoric al acestei arhiepiscopii, pentru că s-a apreciat în Sfântul Sinod că ea este una dintre cele mai vechi eparhii din Biserica Ortodoxă Română, care a rămas la nivelul de episcopie, iar această cinste oferită acestei eparhii a fost, așa cum s-a apreciat în mesajul Întâistătătorului Bisericii noastre, destul de benefică. Înaltpreasfinția Voastră, primiți din partea noastră dragostea, prețuirea și mulțumirea pentru legătura strânsă care există între eparhiile noastre. Adresez Întâistătătorului acestei eparhii, clerului și credincioșilor cele mai alese gânduri și felicitări. 

Apoi, soborul ierarhilor, preoții și credincioșii, în sunetul clopotelor și al sfintelor cântări, s-au deplasat spre corpul de clădiri care întregește ansamblul arhitectonic al Centrului eparhial, pentru a sfinți și inaugura așezământul așezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Dosoftei, imobil ce a fost construit pentru a putea găzdui întruniri cultural-religioase, conferințe, simpozioane, activități catehetice etc.

După momentul liturgic, noul corp de clădiri inaugurat în această zi a fost vizitat de pelerini, care au admirat Sala „Sf. Ier. Dosoftei”, precum și expoziția amenajată la nivelul superior al clădirii, care înfățișează o colecție foto reprezentând imagini din viața și activitatea Sf. Ier. Dosoftei, imagini din activitatea episcopului Melchisedec Ștefănescu, dar și câteva imagini surprinse din activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim de la diferite activități pastoral-misionare desfășurate în eparhie în ultimul deceniu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Paraschevi a Catedralei arhiepiscopale. La final, pelerinilor li s-au oferit pachete cu alimente.

(B.G.V.)

Sursa:https://epr.ro/sfanta-liturghie-arhiereasca-oficiata-la-roman-la-ceas-aniversar