SLUJIRE ARHIEREASCĂ ȘI BINECUVÂNTARE DE LUCRĂRI ÎN PAROHIA TĂLAGIU

Duminica a 21-a după Rusalii a fost o zi de aleasă bucurie pentru credincioșii Parohiei Tălagiu, Protopopiatul Sebiș, deoarece, în mijlocul lor a poposit Chiriarhul Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, pentru a binecuvânta lucrările săvârșite aici.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în fața bisericii de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, preoții din vecinătate și de credincioșii îmbrăcați în frumoase costume populare specifice zonei.

După sfinţirea lucrărilor de reînnoire a bisericii, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, înconjurat de un însemnat sobor de preoţi.

Din sobor au făcut parte: Pr. Botea Alexandru, Protopop al Sebișului, Pr. Prof.  Nan Dacian – Emilian, profesor la  Seminarul Teologic Ortodox din Arad și preot paroh în Parohia Vladimirescu II, fiul satului, Pr. Nan Viorel, pensionar, Pr. Păiușan Simion de la Parohia Pleșcuța, Pr. Zadic Andrei de la Parohia Brusturi, Pr. Mândra Dan de la Parohia Fântânele, Pr. Pagubă Ioan de la Paraclisul Arhiepiscopal ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Arad, Pr. paroh Groza Ștefan și Diaconul Moț Aurelian Iulian.                                          

Cuvântul de învățătură rostit de către Chiriarh a fost pus sub titlul ,,Puterea cuvântului dumnezeiesc” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: Gal. 2; Tit 3, Lc. 8; In. 17), cu oprire aparte asupra Pildei semănătorului dar şi a Rugăciunii Arhiereşti a Mântuitorului, ca şi la sfatul Sfântului Ap. Pavel. Omul creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu seamănă mereu cele bune din creaţia lumii prin cuvântul dumnezeiesc spre înveşnicire, făcând astfel dovada tinderii spre scopul vieţuirii sale. Caracterele oamenilor asemenea însuşirilor locului în care încolţeşte sămânţa sau lucrarea cuvântului dumnezeiesc fiind diferită, tot aşa este şi roada. Creştinul călăuzit de ascultarea sinceră a Însuşi Cuvântului lui Dumnezeu dobândeşte întărirea acestuia în propria-i trăire în Hristos Domnului spre învingerea poticnirilor pe calea mântuirii, ajutând asemenea pe semeni la culegerea roadelor. Adevărata învăţătură a Bisericii propovăduită de Sinoadele Ecumenice este garanţia încununării ostenelilor credincioşilor pe calea arătată. Vremea semănatului făgăduieşte şi bogăţia celei a secerişului, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

 Răspunsurile liturgice au fost date de grupul ,,Trifon Lugojan” al Catedralei Arhiepiscopale  din Arad, condus de teologul Marinel Roz.

Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a hirotonit întru preot pe diaconul Leahu Cristian Dănuț, acesta urmând a fi preot paroh pe seama Parohiei Mocrea, Protopopiatul Ineu.

La momentul cuvenit, preotul paroh Groza Ștefan a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, distincția de iconom, în semn de apreciere pentru toate lucrările realizate în parohie.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a adresat cuvânt de mulțumire Înaltpreasfinției Sale, preoților slujitori, oficialităților locale, în frunte cu domnul primar Groza Viorel și tuturor credincioșilor ce au contribuit material și spiritual la buna organizare a acestui eveniment.

Diacon Moț Aurelian Iulian