Întrunirea cercului pastoral-misionar în parohiile Milova şi Nicolae Bălcescu

La invitația preotului paroh Gh. Cora preoții aparținători cercului pastoral Radna, și nu numai, au săvârșit Taina Sfântului Maslu în biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Milova.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Cosmin Iordăchescu, din parohia Nicolae Bălcescu, și a avut ca tema principală ,,lucrarea Harului Dumnezeiesc prin Sfintele Taine”

După terminarea slujbei, părintele paroh a mulțumit preoților și deopotrivă credincioșilor pentru participarea la această minunată lucrare a Duhului Sfânt în biserică.

Ziua a continuat prin săvârșirea acestei Sfinte Taine și în biserica ,, Sfântul Ioan Gură de Aur” din localitatea Nicolae Bălcescu. Din sobor au făcut parte Pr Faur Silviu-consilier bisericesc,Pr. Sandu Vlad Sergiu- profesor la Seminarul Teologic Arădean, Pr Sas Radu, Pr Săvușcă Valetin precum și membri ai cercului pastoral misionar, avându-l la conducerea sa pe Pr. Ungur Daniel-parohia Păuliș.

Cuvântul de învățătură a fost rostit la timpul cuvenit de Pr. Sandu Vlad Sergiu, care a pus la suflet credincioșilor o învățătură foarte folositoare despre ,,Cuvânt’’și despre modul în care noi oamenii interacționăm cu aceste cuvinte care năpădesc în jurul nostru prin toate mijloacele pe care tehnologia ni le pune la dispoziție astăzi.

Ziua de Duminică s-a încheiat mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră în chip văzut sau nevăzut.

Pr Cosmin Iordăchescu

Parohia Nicolae Bălcescu