Întâlnirea Cultelor și Asociațiilor religioase în Penitenciarul Arad

Marți, 10.12.2019, în prezența tuturor reprezentanțiilor cultelor și asociațiilor religioase care desfășoară pe parcursul anului activități moral-religioase în Penitenciarul Arad, a găzduit o întâlnire ce a avut ca scop implicarea voluntarilor alături de personalul din penitenciare, în formarea spirituală și socială a deținuților.

Tema întâlnirii a fost Rolul credinței creștine în rândul persoanelor private de libertate.

Această întâlnire anuală a avut loc în contextul dezbaterii și informării tuturor voluntarilor în vederea prevenirii unor posibile neplăcerii în activitatea depusă cu persoanele private de libertate din penitenciar, aceștia fiind informați de noua metodologie  privind organizarea și derularea activităților de voluntariat, desfășurate de către reprezentanții societății civile cu persoanele private de libertate precum și de Ordinul nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016, pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Întâlnirea a fost prezidată de către domnul subcomisar de poliție penitenciară dr. Dan Halchin, directorul penitenciarului Arad, care a mulțumit celor prezenți pentru implicarea lor în formarea caracterului lăuntric a deținuților ce frecventează cu regularitate activitățile moral-religioase. Domnul director, i-a asigurat pe cei prezenți că beneficiază de susţinerea întregii conduceri pentru buna desfășurare a activitățiilor social-filantropice ce se desfășoară în Penitenciarul Arad, cu sprijinul și implicarea Bisericii Ortodoxe Arădene, reprezentate in penitenciar de către preotul capelan, împreună de toți ceilalți reprezentanți ai cultelor și asociațiilor religioase recunoascute de stat.

 Participanții au abordat și problema dimensiunii sociale și filantropice în rândul deținuților, referindu-se în special la mediul penitenciar și la modalitățile prin care se poate reconstrui dezumanizarea omului așezat la marginea societății civile pe baza principiilor solidarității, justiției sociale și a credinței creștine.

În partea a doua a întâlnirii a luat cuvântul domnișoara comisar de poliție penitenciară Liliana Hurezan, director adjunct reintegrare socială în cadrul Penitenciarului Arad, care a mulțumit celor prezenți pentru devotamentul și pentru dăruirea lor  în activitățile moral-religioase din acest an, precum și pentru numărul mare de voluntari și de activități desfășurare împreună cu personalul din sectorul de reintegrare socială, în folosul unei bune colaborări și în anii ce vor urma.

A luat cuvântul și domnul comisar șef de poliție penitenciară Daniel Crișan, șef serviciu educație, care a comunicat celor prezenți orarul activitățiilor pe anul 2020 precum și măsurile de siguranță ce trebuiesc luate în vederea unei bune desfășurări a tuturor activitățiilor moral-religioase în Penitenciarul Arad.

Preotul capelan Vlad Oneț a adresat celor prezenți un îndemn la spirit de toleranță și respect reciproc între toți reprezentanții confesiunilor religioase, pentru o bună înțelegere și colaborare pe viitor în activitățile religioase, deoarece misiunea pe care aceștia o desfășoară în penitenciar este o chemare la a descoperi în aceia pe care îî învață Cuvântul Sfintei Scripturi, Chipul a Lui Dumnezeu știrbit de patimi, pentru a ajunge la chemarea sfântă, de a ne Asemăna cu Dumnezeu.

Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată la această întâlnire de căre preotul Gligor Gheorghe, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, care  a mulțumit conducerii penitenciarului pentru buna chivernisire a valorilor spirituale creștinești, asigurându-i mereu de implicarea Arhiepiscopiei Aradului în toate activitățile moral-religioase și liturgice, prin reprezentantul permanent al Arhiepiscopiei Aradului în rândul persoanelor private de libertate, precum și al altor preoți din Arhiepiscopie, transmițându-le celor prezenți urări de bine din partea Înaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Araduui, rugând pe Dumnezeu să le împlinească toate bunele dorințe folositoare, să le stingă durerile, necazurile și suferințele tuturor, ca în lumina și bucuria Nașterii lui Hristos, să petreacă în pace și mulțumire Sfintele Sărbători.

Întâlnirea de astăzi se înscrie în dialogul periodic cu bisericile, comunitățile și organizațiile religioase și a reprezentat o ocazie de a aborda în detaliu chestiuni referitoare la valorile spirituale ale Bisericii creștine puse în folosul deținuților de către voluntari, pentru o bună reușită a reintegrării lor în societate, la momentul liberării din Penitenciar.

Preot capelan Vlad Oneț