Duminica după Botezul Domnului, la Biserica Izvorul Tămăduirii din incinta Spitalului Orăşenesc din Ineu

Numeroși credincioşi au fost prezenţi în prima duminică după Bobotează la Biserica cu hramul Izvorul Tămăduirii, din curtea Spitalului Orăşenesc Ineu pentru a participa la Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, a fost subliniat faptul că fraza „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) reprezintă cuvintele prin care Hristos Domnul începe propovăduirea Evangheliei Sale. Ce este împărăția cerurilor? Domnul Iisus nu se preocupă să explice. O enunță încă de la începutul Evangheliei Sale: „Împărăția cerurilor este aproape”. Și astăzi este aproape, printre noi, totuși n-o arată niciodată direct, ci mereu din reflexie, relatând prin parabole. Preferă s-o lase să fie intuită, cu parabole și asemănări, manifestându-i mai ales efectele: împărăția cerurilor este capabilă să schimbe lumea, ca plămada ascunsă în aluat, ea este mică și smerită ca un grăunte de muștar, care totuși va deveni mare ca un arbore. Împărăția lui Dumnezeu se face prezentă în însăși persoana lui Iisus Hristos. Hristos este comoara ascunsă, Hristos este mărgăritarul de mare valoare. Se înțelege bucuria semănătorului și a negustorului: au găsit! Este bucuria fiecăruia dintre noi atunci când descoperim apropierea și prezența lui Hristos Domnul în viața noastră. O prezență care transformă existența și ne face deschiși la exigențele semenilor o prezență care invită să primim orice altă prezență, și pe cea a străinului și a repudiatului. Este o prezență primitoare, este o prezență bucuroasă, este o prezență rodnică: așa este împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul nostru.
Părintele Radu Constantinescu este preotul care dă viață comunității, cultivând viața, tradiția, filocalia și aducând mângâiere bolnavilor internaţi la Spitalul din Ineu. Activitatea pastoral-duhovnicească a Părintelui Radu constă în vizitarea bolnavilor, slujbe zilnice, consiliere duhovnicească, participarea bolnavilor la tainele și laudele bisericii și, mai ales, comuniunea cu Sfânta Euharistie. La slujbele zilnice participă credincioși ortodocși din tot orașul Ineu, printre care și mulți tineri. Datorită prezenței tinerilor în viața comunității, Părintele Radu organizează și dialoguri cu tinerii, invitând duhovnici să răspundă întrebărilor adresate de aceștia.
Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial