Cerc pastoral-misionar în Parohia Drauţ

Duminică, 16 februarie 2020, a avut loc prima întâlnire, din acest an, a preoților din cadrul cercului pastoral – misionar Târnova, condus de către părintele Gabriel Streulea, de la parohia Șilindia.

Preoții s-au adunat la Parohia Drauț, în biserica parohială, așteptați cu bucurie de preotul paroh Robert Tudor. Întâlnirea cercului pastoral – misionar a început la orele 17:00, când s-a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii din Drauț. Slujba a fost săvârșită de către un frumos sobor format din 10 preoți. Pentru credincioșii din Drauț acest eveniment a fost o mare bucurie, dovadă e faptul că aceștia au umplut biserica prin prezența, dragostea și rugăciunea lor. La finalul slujbei, părintele Gabriel Streulea, de la parohia Șilindia, a rostit un cuvânt de învățătură despre Evanghelia ce s-a citit la Sfânta Liturghie, Pilda fiului risipitor, scoțând în evidență pericolul de a deveni străini de Dumnezeu, alegând să mergem într-o „țară îndepărtată”, unde să nu vrem să auzim glasul conștiinței.

După slujbă, preoții s-au îndreptat spre școala din localitate, unde părintele Robert Tudor, preotul paroh, a susținut, în conformitate cu tematica Anului omagial 2020 în Patriarhia Română, referatul cu tema: „Viața familiei creștine în lumina Sfintei Scripturi”. În cadrul referatului părintele a scos în evidență faptul că familia este întemeiată de Dumnezeu încă de la creația omului, având ca model însăși Sfânta Treime, care are drept temelie iubirea desăvârșită, comuniunea, unitatea. Omul, creat de Dumnezeu după Chipul Său, este destinat vieții de comuniune: „Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2, 18). Dumnezeu rânduiește familia pentru ca să-l asocieze pe om la opera de continuă creare a vieții: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Fac. 1, 28). De asemenea, părintele referent a menționat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos își începe lucrarea Sa mântuitoare în lume cinstind căsătoria cu prezența Sa la nunta din Cana Galileii, săvârșind acolo cea dintâi minune prin puterea Sa cea mai presus de fire. Prin aceasta se arată că restaurarea și înălțarea vieții omenești începe de la întărirea și înălțarea familiei.

În finalul serii, părintele paroh, Robert Tudor, a mulțumit tuturor preoților pentru prezență, rugăciune și bună colaborare, iar apoi, a oferit o agapă frățească.