Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință prin dragoste și credință

”Cu nevoinţă bună te-ai nevoit prin credinţă, purtătorule de chinuri al lui Hristos şi păgânătatea chinuitorilor ai mustrat şi jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta şi cunună de biruinţă ai luat; şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli” (Tropar)

Negura vremurilor, biruită de Lumina coborâtă nu mai departe de sâmbăta trecută din Ierusalimul cel Ceresc spre bucuria celui pământesc își cunoaște astăzi din nou înfrângerea în fața modelului de dragoste și mărturisire ce ne este așezat înaintea sufletului și a minții: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință. 

Adevărată lucrare a darului, doctor fără de plată al bolnavilor, purtătorul de biruință Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cel prin care credința s-a înălțat,  rătăcirea s-a stricat, adevărul s-a arătat, iar minciuna s-a înfruntat, rămânând peste veacuri grabnic ajutător în primejdii tuturor celor care îi cer ajutorul.

În vremuri de încercare a răbdării, responsabilității și ascultării aflându-ne astăzi, putem găsi ca fiind această vreme una a mântuirii, asemeni Sfântului Gheorghe în vremea prigonirilor la care Dioclețian îi supunea pe creștini. Departe fizic, dar aproape în rugăciunea Sfintelor Liturghii fiind, putem astăzi găsi în cel a cărui lumină ține mulțime de candele aprinse prin exemplul său, puterea necesară pentru a birui balaurul interior cu ale sale șapte capete: mândria, iubirea de argint, lăcomia, desfrânarea, mânia, invidia și lenea, pentru ca mai apoi să fim demni purtători și mărturisitori ai Luminii pe care tocmai am primit-o.

Despre sărbătoarea de astăzi, despre biruința prin credință și dragoste, ne-a vorbit Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.  

Cuvântul Ierarhului

”Acest ostaș din armata romană, devenit Sfânt Mucenic a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, în timpul marilor persecuții împotriva creștinismului.

El s-a opus persecutării creștinilor și aducerii de jertfe zeilor păgâni. Pentru această atitudine și manifestare a credinței în Domnul Iisus Hristos a fost persecutat, întemnițat, chinuit sub diferite forme extreme și apoi decapitat. Ostașul lui Hristos a rezistat tuturor chinurilor prin puterea harului dumnezeiesc până în ziua muceniciei finale, 23 aprilie din anul 303.

Sfântul Gheorghe este numit mare mucenic și purtător de biruință, deoarece aceasta este adevărata soluție creștină: biruința prin mucenicie. Așa începe lumea creștină prin Mântuitorul Iisus Hristos, Împăratul răstignit, Care biruie prin Cruce. Însă este o biruință prin puterea iubirii, nu prin violență, așa după cum gândea Sfântul Petru în timpul prinderii lui Iisus, când dorea să folosească sabia ca armă a apărării și a biruinței.

Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să „iubim pe vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău”. Această poruncă a înțeles-o și trăit-o Sf. M. Mc. Gheorghe și mulți alți mucenici din primele veacuri creștine.

Sfântului Gheorghe i se spune mare mucenic pentru că puțini au fost chinuiți atât de mult și de greu cum a fost acest credincios ostaș al iubirii. El și-a dat viața pentru Împăratul Iubirii – Hristos, nu pentru împăratul lui, Dioclețian.

Sfântul Gheorghe este supranumit purtător de biruință pentru că este împreună cu Hristos biruitor împotriva morții și nu de biruință a morții împotriva vieții. Este biruința credinței și a iubirii împotriva morții. Așa după cum trebuie să fie și lupta noastră astăzi. Creștinismul este civilizația iubirii și a vieții veșnice de la început până astăzi.

În lumina Învierii Domnului Iisus Hristos îl cinstim astăzi pe Sf. M. Mc. Gheorghe, ocrotitorul oștirii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, al Armatei române terestre și al multor persoane care îi poartă numele, dar și al celor care se roagă lui pentru ajutor.  

Domnul Hristos ne atenționează și ne încurajează: „În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”. Pentru noi, cei care suntem încercați de epidemie, boli, persecuții, suferințe și îndoieli în credință, Sfântul Gheorghe este un model de mărturisire, răbdare, credință și dragoste în fața tuturor vicisitudinilor și ispitelor vieții pământești.

La mulți și binecuvântați ani, cu dragoste, credință și biruință, celor care purtați numele Sfântului M. Mc. Gheorghe!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Înarmându-ne, așadar, cu credință și dragoste din timpul acestei sărbători, putem nădăjdui ca în tihna celei de mâine să ne aflăm Izvorul Tămăduirii și astfel să îndrăznim a tinde spre rugăciunea din temniță a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: ”Minunată fă, Doamne, mila Ta spre mine, îndreptează paşii mei spre mărturisirea Ta şi săvârşeşte alergarea mea întru credinţa Ta; că întru toţi să se preamărească numele Tău cel Preasfânt!”.

Și cum ar putea România să nu iasă biruitoare din această grea încercare, având, conform statisticilor, peste 900.000 de purtători ai numelui celui ”purtător de biruință”? Candelele să fie numai aprinse!

La mulți ani cu bine tuturor! Hristos a înviat!

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/1175/sfantul-mare-mucenic-gheorghe-purtatorul-de-biruinta-prin-dragoste-si-credinta