Praznicul Înălțării Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite de arădeni

Joi, 28 mai 2020, cu prilejul praznicului împărătesc Înălţarea Domnului şi a Zilei Eroilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoţi şi diaconi, în pridvorul Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad.

La acest mărit praznic al Înălțării Domnului la slava cerească, Chiriarhul arădean a rostit un cuvânt de învățătură pus sub titlul ,,Trepte spre desăvârșire” (pe baza citirilor scripturistice ale praznicului: Fp. Ap. 1; Luca 24), prin Persoana Mântuitorului, în unire cu firea dumnezeiască, cea omenească însăși este înălțată, pilduind tuturor credincioșilor lucrarea spre îndumnezeire. În condițiile stării de alertă a acestui an, cu slujire în tinda bisericii, luăm aminte la faptul că treptele ei cu înțeles simbolic, îndeamnă la un urcuș continuu spre cele înalte prin credință și fapte bune, condiții ale mântuirii, chemare continuă la urmarea Domnului. O astfel de conștiință au dovedit cei chemați să apere viața țării și a poporului dreptcredincios de-a lungul veacurilor, dar mai ales în cele două războaie mondiale și cu precădere, desigur, eroii neamului. Cultul lor îl respectăm și acum în mod deosebit privind totodatăcerul însorit, contemplând în lumina Soarelui dreptății, cum este numit Hristos Domnul, înălțarea Sa și prin aceasta a tuturor celor care au dovedit jertfelnicie pentru întreaga omenire. De aici îndemnul cinstirii eroilor în fiecare generație, în ziua praznicului de azi, cu îndatorirea de a asigura măsura cuvenită apărării și promovării vieții, atât a celei trupești cât și a celei sufletești. Totodată praznicul cheamă la cultivarea continuă a legăturii dintre Biserica de pe pământ, a cărei membri sunt toți creștinii și cea din ceruri în care Dumnezeu tronează în comuniunea celor bineplăcuți Lui. Icoana cerului în înțelesul spațial-material fiind cea a celui spiritual, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul arădean, înconjurat de soborul slujitor, a săvârşit slujba de pomenire a eroilor neamului românesc, respectându-se reglementările actuale din starea de urgență.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul „Înălţării Domnului” a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată sărbătoare națională bisericească.

Slujbe pentru pomenirea eroilor neamului nostru românesc căzuţi pe toate câmpurile de luptă şi din toate timpurile s-au săvârşit în majoritatea parohiilor din cuprinsul eparhiei, îndeosebi acolo unde există monumente ale eroilor.

Protos. Iustin Popovici