Slujire Arhierească și hirotonie de preot în Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica a 13-a după Rusalii, 6 septembrie 2020, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură chiriarhul nostru a vorbit despre ceea ce înseamnă ,,Biserica și lumea” (cf. I Cor. 16; Matei 21) în grija lui Dumnezeu, luând pe om împreună lucrător spre plinirea binelui, ilustrative fiind citirile Duminicii a 13-a după Rusalii, a pildei lucrătorilor răi, ținători ai roadelor muncii numai pentru ei, îndemnând adică pe credincioși a fi lucrătorii cei buni care vor da roada ostenelilor Stăpânului viei, Care va împărți, desigur și altora cele de trebuință. Simbolic, via reprezintă Biserica răspândită în lume, extinsă peste întreaga creație, Domnul Însuși fiind vița cea adevărată iar credincioșii, mlădițele. Înzestrarea viei cu tot ceea ce contribuie la o bună gospodărire, adică gardul, teascul, turnul, fiecare cu semnificația sa, zidiri de piatră, amintesc de cea unghiulară care închipuie tot pe Domnul, istoria biblică și universală ajutând la înțelegerea îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu, tematică tratată de Cazania zilei, în sensul că omul are libertatea de lucrare, providența intervenind la răstimpuri, cum este și venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu pentru a o mântui. Garanția desăvârșirii o împărtășește apostolul zilei că Domnul vine, creștinul nutrind conștiința că trebuie să-l cheme, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului dr. Lucian Baba, fiul regretatului părinte Teodor Baba, fost conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,  pe seama Parohiei Variașu Mare, Protopopiatul Arad, iar la finalul slujbei l-a hirotesit duhovnic.

Protos. Dr. Iustin Popovici