Examen de Capacitate Preoțească – sesiunea de toamnă

Sub președenția Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, joi, 8 octombrie 2020, la Centrul eparhial, s-a desfăşurat sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească pentru absolvenţii de facultate şi master în teologie, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare. Aceştia au susţinut proba scrisă şi proba orală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial.

La examen s-au înscris şi au participat un număr de 9 candidaţi. Comisia de examinare, compusă din părinţi profesori de specialitate şi părinţi consilieri de la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, iar Vicepreşedinte al Comisiei de examinare a fost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Din comisia de examinare au făcut parte și Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” și Diac. Călin Teuca, Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad.

În deschiderea sesiunii Înaltpreasfinţia Sa, după ce a arătat importanţa acestui examen, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.

Examenul a debutat cu susţinerea examenului scris, în cadrul căruia, candidaţilor li s-au evaluat cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral – misionar şi social, catehetic, mass – media şi activităţi cu tineretul, economic – financiar şi patrimonial. În aceiași zi a avut loc proba practică ce a constat din examinarea cunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.

Prin acest mod se realizează o departajare a absolvenţilor care devin candidaţi pentru parohiile din eparhia noastră.

Candidaţilor, înainte de începerea examenului, li s-a citit și adus la cunoștință prevederile din hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 10.079/29 octombrie 2018 privind valabilitatea examenului de capacitate preoţească, pentru cei care au obţinut cel puţin media 9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care au obţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf. prevederilor hotărârilor Sfântului Sinod  nr.1199 din 9 iulie 2008, nr.567/2017 și nr.7.764 / 2013 ), timp în care vor putea participa la concursurile de ocupare a unui post clerical.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul notelor şi mediei obţinute, 7 dintre cei 9 candidați au fost declaraţi promovaţi.  Aceştia vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Organizarea examenului s-a făcut în deplină concordanță cu prevederile stării de alertă, candidații au fost așezați la distanța de siguranță și au purtat măști de protecție.

Protos. Dr. Iustin Popovici