ÎNGERI PENTRU SUFLETE ÎN AJUNUL DE CRĂCIUN

Zilele ce preced Praznicul Nașterii Domnului, reprezintă pentru adevăratul creștin în fiecare an, un bun prilej de înveșmântare sufletească cu podoabele virtuților în perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu.
Între aceste virtuți, la loc de cinste se găsește virtutea milosteniei, izvorâtă din dragoste față de semenii aflați în suferință.
Despre virtutea milosteniei și însemnătatea ei, vorbește în nenumărate rânduri atât Sfânta Scriptură cât și Sfântul Vasile cel Mare – cel numit „dascălul milosteniei” și care îndemna, printre altele, pe păstoriții săi a nu opri circuitul iubirii dumnezeiești ci a dărui și semenilor din bunurile hărăzite de Dumnezeu pentru ei înșiși.
Acesta arată că, după cuvintele Mântuitorului, negreșit: „cine miluiește acum, va fi miluit în viața viitoare”, îndemnând în acest sens atât pe păstoriții săi, cât și pe creștinii de astăzi cu cuvintele: „Să imităm prima adunare a creştinilor! Aceia aveau toate în comun: viaţa, sufletul, înţelegerea; masa le era comună, frăţia nezdruncinată, dragostea nefăţarnică; multele trupuri făceau un singur trup; feluritele suflete erau unite într-o singură înţelegere”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, Omil. a VIII-a, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, București 2009).
Implicarea fiecărui semen în acțiunile cu caracter social menite să vină în sprijinul celor aflați în dificultăți, reprezintă dincolo de toate, o dovadă a iubirii lui Dumnezeu care lucrează în suflete, și care în pofida distanțării sociale, ori a altor disensiuni, caută să unească sufletele în același „colind al iubirii și unității”.
Acest lucru se întâmplă an de an și în acțiunea Asociației „Îngeri pentru Suflete” coordonată de către tânăra arădeancă – Alexandra Timar, care prin implicarea multor persoane fizice sau juridice, reușesc să aducă un strop de bucurie în sufletele celor aflați în dificultăți, prin acțiunile sociale derulate la nivel național pe parcursul anului.
Chiar dacă acest an a fost, și va rămâne în istorie, marcat de pandemia ce s-a abătut asupra întregii lumi, iar distanțarea socială a fost (și este) una dintre măsurile de prevenție în răspândirea acestei pandemii, sufletele tuturor celor implicați au fost la „aceeași frecvență a lucrării lui Dumnezeu”, la „frecvența iubirii jertfelnice a samarineanului milostiv care vede în orice semen căzut-chipul lui Dumnezeu-față de care nu se cuvine să trecem cu ignoranță”.
În acest an, în zilele premergătoare Praznicului Nașterii Domnului, de Crăciun, printre mulțimea mare de beneficiari la nivelul întregii țări, se numără și copii, vârstnici și familii defavorizate din 18 localități arădene cărora li s-au distribuit un număr de 1000 de pachete pentru copii și 300 pachete alimentare pentru vârstnici și familii defavorizate, prin osteneala și implicarea preoților parohi a 12 Parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului: Parohia Sebiș I; Parohia Sebiș II; Parohia Ignești; Parohia Cărand; Parohia Sălăjeni; Parohia Secaș cu filia Iacobini; Parohia Lazuri cu filiile Mermești și Groși; Parohia Prunișor; Parohia Groșeni cu filia Bârzești; Parohia Susani cu filia Nădălbești; Parohia Vărșand; Parohia Buhani cu filia Minead.
În numele tuturor beneficiarilor, preoții parohiilor mai sus amintite, transmit profundă și deosebită recunoștință, atât d-nei Alexandra Timar, cât și tuturor celor implicați în organizarea acestei acțiuni sociale, pentru că împreună au reușit să fie adevărați:„Îngeri pentru Suflete în Ajun de Crăciun”, dorindu-le tuturor: „Sărbători binecuvântate în sânul familiei!”

Pr. Valentin-Nicu Herbei