Lansare de carte: „Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad

La ceas de seară, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”, a avut loc lansarea cărții cu același nume, scrisă de Părintele Eclesiarh și Administrator al Catedralei, Simion Mladin.
Cartea s-a bucurat de o apreciere deosebită din partea credincioșilor și publicului venit să asiste la acest eveniment de suflet și cultural extraordinar.
Prezentarea cărții a fost făcută de Părintele Conferențiar Universitar Doctor Vasile Pop, cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Preot Paroh la Parohia Arad-Bujac. Preacucernicia sa a realizat o recenzie deosebită în care a amintit printre altele justificarea acestei opere, ajunsă la ediția a 2-a revizuită și adăugită.
„Apariția prezentei lucrări, a explicat Pr. Vasile Pop, se identifică prin epuizarea „Ediției Princeps” și prin nevoia vădită pe care credincioșii o aveau de a avea în fața lor o a doua ediție, revizuită și adăugită. Părintele Eclesiarh Simion Mladin a arătat în paginile ei, în condiții grafice de excepție, prin imagini și documente „clădirea” în timp și în sufletele arădenilor a acestui edificiu cu totul măreț pentru toți aceia care au pus o piatră de temelie la acest deziderat: și anume acela de a avea o Catedrală ca simbol al jertfei și strădaniei lor”.
Au luat apoi cuvântul mai multe personalități din mediul bisericesc arădean, printre care amintim: Pr. Vicar Eparhial Gheorghe Gligor, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, Dr. Florinel Cosma și din mediul universitar: Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” și Prof. Univ. Dr. Petru Aurel Dărău, Prorector al Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
La final a fost proiectat un film de prezentare al Catedralei iar Părintele Eclesiarh a adus mulțumiri tuturor celor care s-au ostenit la această carte: sponsorilor, tehnoredactorilor și credincioșilor care l-au susținut de-a lungul anilor. Între momentele manifestării, Corul Catedralei Arhiepiscopale, condus de Părintele Diacon Laviniu Morariu a susținut un micro-recital de colinde, încântând sufletele tuturor celor prezenți, mai ales că ne apropiem cu „pași repezi” de sărbătoarea Celui Născut în ieslea Betleemului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Arhid. Claudiu Condurache & Arhid. Alexandru Tiulea