Pomenirea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

În ziua de 21 ianuarie îl prăznuim pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii, (din curtea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) alături de Sfântul Mare Mucenic Mina. Ziua aceasta este așadar ziua hramului Paraclisului studenţilor, unde aceştia se pregătesc duhovniceşte pentru slujirea preoţiei.Şi în anul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cinstit cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.
Astfel, în seara de ajun a Prăznuirii Sf. Maxim, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Utrenia Sfântului. Rânduiala Privegherii a fost încununată de slujirea Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului și cadru didactic al Facultății noastre. Preasfinția Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori la acest Paraclis, în frunte cu părintele arhimandrit conf. univ. dr. Teofan Mada, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Aradului și cadru didactic al Facultății de Teologie din Arad. La sfârșitul Vecerniei cu Litie, Preasfințitul Părinte Episcop Emilian le-a vorbit celor din biserică, într-o prezentare cuprinzătoare despre viața și teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, subliniind actualitatea gândirii sale teologice pentru noi, cu referire specială la lucrarea îndumnezeirii după har sau a sfințirii vieții noastre personale prin participarea la viața sacramentală a Bisericii și prin împărtășirea de lucrarea Sfintelor Taine. De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat faptul că trebuie și noi să fim mărturisitori ai adevărului Ortodoxiei căreia îi aparținem nu printr-un discurs agresiv, ci prin exemplul vieții noastre personale. A urmat săvârșirea slujbei Utreniei.
În dimineața zilei prăznuirii Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, care a fost slujită de părinții profesori slujitori ai Paraclisului, la care s-au adăugat și alți părinți, doctoranzi și absolveniți ai acestei instituții de învățământ teologic. Cuvântul de învățătură în cadrul Dumnezeieștii Liturghii a fost rostit de către Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, care s-a referit la Sf. Maxim Mărturisitorul ca teolog, mărturisitor și martir al Bisericii creștine și la viziunea sa asupra Dumnezeiștii Liturghii, așa cum se desprinde aceasta din lucrarea sa, Mistagogia.
La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului Maxim Mărturisitorul şi de asemenea, a fost săvârşită o panihidă pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.
Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvânatre pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu